Portti suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan

Research.fi on tauolla.
Lisätietoa tilastoista:

 

Korkeatasoinen koulutus ja tieteellinen tutkimus ovat suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Suomen tärkeitä menestystekijöitä ovat tiedon ja osaamisen voimakas hyödyntäminen yhteiskunnan kehittämisessä.  Kansainvälinen menestymisemme perustuu aktiiviseen ja ennakkoluulottomaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 
Lue lisää Suomen strategiasta ja poliittisista linjauksista.

Research.fi on portti suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Portaali tarjoaa kokonaiskuvan hallinnosta ja toimijoista. Sivuilta löydät perustietoja ja avaintilastoja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, tutkimusympäristöistä ja -rahoituksesta sekä innovaatiotoiminnasta. Portaali ohjaa myös syventävään taustatietoon suomalaisten toimijoiden sivustoille.
Lue lisää Research.fi-portaalista.