Estetiikan tuolla puolen: taideteoksen käsite nykyhetkellä

< Back to search results

Estetiikan tuolla puolen: taideteoksen käsite nykyhetkellä

Project description

Mikä on nykyhetken taideteos? Haen rahoitusta kahdeksi vuodeksi tätä kysymystä tarkastelevaan tutkimushankkeeseen. Tutkimukseni kuuluu estetiikan ja taidefilosofian alaan. Muotoilen tähän asti kartoittamattoman yleiskuvan taideteoksen käsitteestä ja sen muutoksista kuvataiteen teorioissa ja käytännöissä nykyisin. Taideteoksen käsite kaipaa tutkimusta, sillä itsestään selvältä vaikuttava ajatus teoksesta on murtunut 1960-luvulta lähtien kahtaalla: sekä filosofisesti, kun käsitys yhtenäisestä ja rajatusta taideobjektista hajautuu, että käytännössä, kun taiteen ilmiöt muuttavat muotoaan radikaalisti. Tutkin, millaisia ovat yhteydet näiden muutosten välillä sekä sitä, onko ”teoksella” nykyisin identiteettiä. Esitän, että muutoksiin ovat vaikuttaneet myös taiteen vastaanoton uudet tavat. Vaikka filosofit ja taiteen teoreetikot ovat tutkineet taideteoksen käsitettä laajasti, väitän, että teoksen merkitys kaipaa entistä täsmällisempää ontologista ja tiedollista analyysia. Tutkimus auttaa selventämään taiteilijoiden ja tutkijoiden käsitystä, mitä nykyisin kutsutaan ”teokseksi” ja millä ehdoin nyt, kun taideteoksen käsite on muuttunut esteettisestä antiesteettiseksi ja käsitteelliseksi, eli taide ei enää määrity esteettisin perustein. Tutkimus tuottaa uutta tietoa seuraavista kysymyksistä: (1) Miten teoreetikot, taiteilijat ja taiteen vastaanotto rajaavat taideteoksen käsitteen nykyisin? (2) Millainen on taideteoksen merkitys antiesteettisissä teorioissa? (3) Mitä merkitsevät käsitykset, joiden mukaan taide on ajattelua, päättymätön prosessi ja ”teos” on vailla identiteettiä? Näkökulmia kysymyksiin tarjoavat mm. jälkistrukturalistinen, -fenomenologinen ja posthumanistinen taiteentutkimus. Tutkimus on menetelmältään ensi sijassa taidefilosofinen, mutta sen aineistoa ovat myös analysoitavat taideteokset ja taidetta koskevat julkiset keskustelut. Tuotan aiheesta 3-4 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja englanninkielisen monografian.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Martta Heikkilä Orcid -palvelun logo
101 500 €

Funder

Koneen Säätiö

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202006956

Keywords

Taidefilosofia