Väitöskirjatutkimukseen Interdisciplinary art practice in the crisis of humanity – Empathetic rituals as agency for change

< Back to search results

Väitöskirjatutkimukseen Interdisciplinary art practice in the crisis of humanity – Empathetic rituals as agency for change

Project description

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin empatian ja rituaalin määritelmiä sekä niiden paljastamia arvoja. Tutkimus keskittyy ekosysteemiin liittyviin rituaaleihin ja niiden kantamiin arvoihin eli miten ne muuttuvat intersektionaalisessa ihmisyyden kriisissä, johon kuuluu mm. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin häviäminen, luonnonvarojen ylikulutus sekä epätasa-arvo niin ihmisten välillä kuin ihmisen suhteessa muihin lajeihin. Ihmisyyden kriisillä tarkoitan hyvin tunnettua ekologista epätasapainoa, jonka voidaan ajatella johtuvan täysin ihmisen toimista sekä ihmiskunnan sosiaalisista ongelmista. Tutkimukseni keskiössä on arvot ja rituaalit, joita tutkin käytäntöön pohjautuvin metodein, liittäen siihen tutkimuksen analyyttisiä ja teoreettisia osia. Keskityn erityisesti empaattisiin ja hoivaaviin käytäntöihin taiteen praktiikkana. Käytännön osat syntyvät työstäni monialaisen tutkimusryhmän jäsenenä, joka koostuu ilmastotutkijoista, taiteilijoista ja sosiologista. Työskentelemme Abiskon tieteellisellä tutkimusasemalla Ruotsissa tutkimusprojektissa Changing perspectives: Nature’s contribution to people in the past, present and future of a changing climate'. Luon erilaisia rituaaleja eri kohderyhmille Abiskossa ja myöhemmin nämä tulevat esille myös muissa konteksteissa.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Mari Keski-Korsu
105 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202007067

Fields of science

OTHER SCIENCES

Keywords

empatia, empatia