Tutkitusti-verkoston yleistajuisen tiedejulkaisemisen yhteistyöhanke (2021-2024)

Tutkitusti-verkoston yleistajuisen tiedejulkaisemisen yhteistyöhanke (2021-2024)

Project description

Tutkitun tiedon kasvava yhteiskunnallinen rooli on nostettu toistuvasti esiin erilaisissa julkilausumissa ja toimenpideohjelmissa. Yleistajuiset tiedemediat toteuttavat tätä tavoitetta tekemällä tutkimustiedosta ajankohtaista ja laajasti saavutettavaa. Kuitenkin yleistajuista tiedejulkaisukenttää rasittaa ennakoitavien resurssien puute. Tämä Tutkitusti-verkoston yhteistyöhanke pyrkii ratkaisemaan ongelmaa luomalla toimivan yhteistyömallin, joka rakentaa synergiaa toimitustyön eri osa-alueisiin säilyttäen samalla yhteistyömedioiden toimituskuntien sisällöllisen autonomian ja vastuun. Allegra Lab Helsinki ry:n toteuttamaan hankkeeseen osallistuu 11 vakiintunutta yleistajuista suomenkielistä tiedemediaa humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta mukaan lukien Politiikasta, AntroBlogi, Ilmiö, Versus ja Katsomukset. Hankkeella on kolme konkreettista tavoitetta: 1) parantaa hankkeeseen osallistuvien yleistajuisten tiedemedioiden toimintaedellytyksiä; 2) lisätä yleistajuisten tiedekirjoitusten yhteiskunnallista saavutettavuutta ja vaikuttavuutta 3) käynnistää pitkäkestoista keskustelua yleistajuisen tiedejulkaisemisen laajemmista resurssiedellytyksistä sekä roolista yhteiskunnan tietovirroissa. Hanke on voimakkaasti kaksikärkinen: sen tavoitteet hyödyttävät sekä hankkeen osallistujamedioita että laajaa yleisöä ja yhteiskuntaa. Hanke on luonteeltaan rohkea ja kokeileva - vastaavaa yhteistyötä ei ole aikaisemmin toteutettu suomalaisella tiedejulkaisukentällä. Hankkeen laajempana taustana on mediakentän muutos, joka on helpottanut ajantasaisen sisällön tuottamista avoimesti verkkoon. Samaan aikaan erityisesti sosiaalinen media on voimistanut disinformaation näkyvyyttä. Vastavoimana näille sekä tutkitun tiedon tarve että suuren yleisön kiinnostus sitä kohtaan ovat korostuneet. Tämä yhteistyöhanke haluaa vastata näihin muutoksiin pitkäkestoisesti ja ammattimaisesti vahvistaen samalla tutkitun tiedon yhteiskunnallista painoarvoa.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Allegra Lab Helsinki ry
200 000 €

Contact person

Miia Halme-Tuomisaari

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202009521

Themes

Humanistiset tieteet, politiikan tutkimus, Yhteiskuntatieteet

Keywords

yleistajuistaminen, avoin julkaiseminen, sosiologia, tiedejulkaiseminen, vaikuttaminen, saavutettavuus