Kumppanuusmalli-CaSH-Catalytic Slurry Hydrotreatment

< Back to search results

Kumppanuusmalli-CaSH-Catalytic Slurry Hydrotreatment

Project description

Toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaativat merkittäviä muutoksia kriittisissä energia- ja liikennesektoreiden sekä kemianteollisuuden arvoketjuissa ja fossiilivapaiden teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Kestävän kehityksen mukaisia vähähiilisiä polkuja kemikaaleiksi, polymeereiksi ja polttoaineiksi tarvitaan varmistamaan kriittisten materiaalien saatavuus. Tämän projektin tavoitteena on varmistaa Suomen johtava asema innovatiivisten lignoselluloosabiomassan jatkojalostusteknologioiden kehittäjänä kemikaaleiksi, polymeereiksi ja polttoaineiksi. Lignoselluloosapohjaisten jäte- ja sivuvirtojen konvertointi korkeamman arvon polttoaineiksi tai kemikaaleiksi on yksi Nesteen Veturi-ekosysteemin strategisista prioriteeteista. Näiden haastavien raaka-aineiden skaalautuva ja taloudellisesti kannattava käsittelymenetelmä avaisi laajoja mahdollisuuksia fossiilisista raaka-aineista luopumiseen, mutta vaatii uuden prosessikonseptin sekä uusien kestävien ja korkean suorituskyvyn heterogeenisten katalyyttien kehittämistä. Tutkimusprojektin tavoitteena on innovatiivisen prosessikonseptin kehittäminen lignoselluloosabiomassan nesteytyksestä peräisin olevien bioöljyjen katalyyttiseen vetykäsittelyyn. Projektissa tehdään rinnakkain katalyytti- ja prosessikehitystä sekä kehitetään konseptia katalyyttien regeneroinnille ja aktiivisten metallien talteenotolle. Konseptin tekninen ja taloudellinen toteutettavuus ja kannattavuus arvioidaan perustuen laboratorioskaalan koetuloksiin. Projekti toteutetaan kolmen tutkimuslaitososapuolen, VTT:n, Åbo Akademin ja Oulun yliopiston, yhteistyönä. Projektin konsortiossa on vahva arvoketjun läpileikkaava yritysedustus. Projektiin osallistuvat PK-yritykset ESL Shipping, Meriaura ja Savon Voima sekä suuryritykset Fortum Waste Solutions, Neste, St1 ja Valmet.
Show more

Starting year

2021

End year

2022

Granted funding

398 000 €

Contact person

Juha Ahola

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Public research networked with companies (incl. Co-Innovation)

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

43992/31/2020