PeHeWe

< Back to search results

PeHeWe - Platform for Personalized Health and Wellness

Project description

Epäterveellinen ruokavalio on suurimpia riskitekijöitä ei-tarttuvien-tautitilojen kehittymisessä ja kuolleisuus niihin suurta EU:ssa, jossa krooniset taudit aiheuttavat 70%-80% terveydenhuoltokuluista. Kuitenkin, liikalihavuutta, diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja sekä ärtyneen suolen oireyhtymää voitaisiin ehkäistä työssäkäyvän populaation keskuudessa omaksumalla terveelliset elintavat, koskien ruokavaliota, tupakoimattomuutta, riittävää liikuntaa, alkoholin liikakäytön vähentämistä ja liikalihavuuden välttämistä. Viimeaikaisten tutkimustulokset myös yhdistävät monet näistä taudeista suolistomikrobiston dysbiosiin. Vaikka tietoa, teknologiaa, hoitoja ja itsehoitomenetelmiä on, uusien diagnoosi- ja interventioratkaisuiden sekä hoitoprosessien integrointi ei ole synkronoitua ja potilaskeskeiset, kokonaisvaltaiset ja yksilöllisiin tarpeisiin ja taudinkuvaan personoidut ratkaisut puuttuvat markkinoilta. Nykyiset hoitomallit tarjoavat lähinnä yksisuuntaista kommunikaatiota interaktion sijaan, jolloin sitoutuminen elämäntapamuutoksiin on alhaista. Projekti kokoaa yhteen ekosysteemin ja valmistelee co-innovation -suunnitelman uudenlaisen digitaalisen alustan rakentamiseksi, ja yhteensopivien palvelu- ja liiketoimintamallien luomiseksi, joilla personoidaan asiakkaiden/potilaiden hoito ja interventiot kroonisten tautien päivittäisessä ehkäisyssä. Se tapahtuu diagnosoimalla yksilöiden spesifit tarpeet ja tautitilat ja tarjoamalla soveltuvat, tieteeseen perustuvat interventiot ravitsemuksen, lääketieteellisten hoitojen ja terveiden elämäntapaohjeistustenkin osalta, sekä online -palveluina että kotiin kuljetettuina, ja kokonaisvaltaisen itsetarkkailun avulla. PeHeWe yhdistää digitaaliset terveysarvioinnit, kotitestit ja yksilölliset interventiot, l. konsultaation, terveyden ylläpidon suunnittelun, tuen epäterveellisten tapojen muuttamiseen sekä räätälöidyn ja kotiin kuljetettuun elintarvikeportfolion – ja tarjoaa tämä maailmanluokan online-asiakaskokemuksen avulla.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Contact person

Laura Forsman

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Creation

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Other information

Funding decision number

41967/31/2020