AIFORE

< Back to search results

AIFORE - Next-Generation Forest Management

Project description

Metsät ovat monikäyttöinen, korkean taloudellisen ja sosiaalinen arvon luonnonvara. Nykyiset metsänhoito-ohjeiden simulointeihin perustuvat metsäsuunnitelmat jättävät suuren osan metsän potentiaalista hyödyntämättä. Ratkaisumme – AIFORE - on valtava askel metsäsuunnittelun digitalisaatiossa. Yhdistämällä viimeisintä tutkimusta koneoppimisessa sekä metsätieteissä luomme maailman ensimmäisen tekoälyisen, korkean skaalautuvuuden metsänhoidon optimointityökalun. Tavoiteasiakkaitamme ovat metsänomistajat, metsärahastot, vakuutusyhtiöt sekä pankit. Alustavien tulosten mukaan pystymme nostamaan metsäomaisuuden arvoa jopa 50% ja keskimääräisiä vuosituloja jopa 14%. AIFORE auttaa B2B ja B2C asiakkaita hyödyntämään metsäomaisuuttansa tehokkaasti. Jo prosentin kasvu tehokkuudessa kasvattaisi puunmyyntituloja €22 miljoonalla luoden kerrannaisvaikutuksia työllisyydessä, metsäteollisuuden kilpailukyvyssä ja verotuloissa. AIFORE pystyy huomioimaan myös riskitekijöitä (esim. metsäpalot, myrskytuhot, hyönteistuhot ja hintavaihtelut) laskien metsäsijoituksen riskiä jopa 20%. AIFORE auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä tuottamalla optimaalisen metsäsuunnitelman myös hiilinielujen kasvattamiseen ja monimuotoisuuden suojelemiseen. Projektimme tähtää $8 miljardin suuruisille metsätalouden ohjelmistomarkkinoille, joiden on ennustettu kasvavan 22% vuosittaista vauhtia (2020 - 2024). Liiketoimintaamme ovat tukemassa neljä markkinatrendiä: digitalisaatio, biotalous, ESG-sijoittaminen sekä rahastojen lisääntynyt metsäomistajuus. Markkinamme kattavat 58% maapallon metsistä ja pystymme optimoimaan metsänhoitoa esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Projektimme tavoitteet ovat 1) algoritmimme lisäkehitys, 2) POC (proof-of-concept) testaus aidolla asiakasdatalla, 3) markkinatutkimuksen toteutus sekä tuotteen kysynnän varmistus ja 4) optimointialgoritmimme immateriaalioikeuksien rekisteröiminen.
Show more

Starting year

2021

End year

2022

Granted funding

300 000 €

Contact person

Philipp Back

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

New knowledge and business from research ideas

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Other information

Funding decision number

42424/31/2020