Kumppanuusmalli

< Back to search results

Kumppanuusmalli - SynbioPro Synthetic biology as enabler for scalable production of renewable chemicals and fuels

Project description

Hiilineutraalius on avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Valtiot ja teollisuus ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi ja tavoitteena on siirtyminen fossiilipohjaisesta biopohjaiseen talouteen. Jotta siirtymä olisi mahdollinen, tarvitaan vaihtoehtoisia teknologioita biopohjaisten polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien tuottoon. SynbioPro-projektissa tutkitaan lignoselluloosasokereiden ja ligniinimonomeerien konversiota akryyli- ja adipiinihapoiksi muokattujen mikrobien avulla. Sekä akryylihapolla että adipiinihapolla on laajat markkinat. Monia haasteita pitää kuitenkin ratkaista ennen kuin yhdisteiden suuren mittakaavan biotekninen tuotanto on mahdollista. SynbioPro-hankkeessa kehitetään mikrobikatalyyttejä, jotka kestävät haastavia kasvuolosuhteita ja pystyvät niistä huolimatta tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti tavoiteyhdisteitä. Uusi tieteenala, synteettinen biologia, nopeuttaa huomattavasti kehitystyötä. Yksi SynbioPro-projektin päätavoitteista onkin kehittää uusia synteettisen biologian työkaluja, kuten geneettisiä kytkimiä. Jotta lignoselluloosapohjaisiin raaka-aineisiin pohjautuvat tuottoprosessit saadaan tutkimustasolta teolliseen mittakaavaan, tarvitaan eri toimijoiden verkostoa edistämään kehitystä ja yhdistämään osaamisensa. Projektiin osallistuvat yritykset muodostavat arvoketjun, joka lähtee raaka-ainekonversiosta eli sokerivirtojen ja ligniinin tuottamisesta (Fortum), edeten kemikaalin tuottoon (Neste), prosessianalytiikkaan (Olfactomics), ja kemikaalien polymeroinniksi (Kemira) sekä suuremman arvon tuotteiksi (Mirka) eri sovelluksiin. SynbioPro-projektista saatu osaaminen ja tekniikat ovat suoraan hyödynnettävissä muiden bioteknisten tuotteiden valmistuksessa. VTT ja Tampereen yliopisto toteuttavat projektin tutkimustyön. SynbioPro-projekti linkittyy Nesteen ja Fortumin Veturi-ohjelmiin.
Show more

Starting year

2021

End year

2022

Granted funding

386 000 €

Contact person

Ville Santala

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Public research networked with companies (incl. Co-Innovation)

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Other information

Funding decision number

43746/31/2020