Photonic Integrated Circuits for Industrial Applications

< Back to search results

Photonic Integrated Circuits for Industrial Applications

Project description

Tulevaisuuden tietoliikenne-, laskenta-, anturi- ja kuvantamissovellukset perustuvat suurelta osin optisten integroitujen piirien käyttöön. Suuret teknologiatrendit, kuten etätyö, verkkopelaaminen, pilvipalvelut, kvanttilaskenta, itseohjautuvat ajoneuvot ja antureiden koon pieneneminen, luovat erinomaiset liiketoimintamahdollisuudet piifotoniikan eli piille tehtyjen optisten integroitujen piirien hyödyntämiselle. PICAP-projekti yhdistää kansainvälisen verkostoitumisen ja kotimaisten tutkimus- ja yritystoimijoiden välisen tiiviin yhteistyön. Tavoitteena on rantauttaa osa tästä kasvavasta liiketoimintapotentiaalista Suomeen. Samalla uudistetaan Suomen elektroniikkateollisuutta ja kehitetään piifotoniikkaan perustuvia tuotteita, joiden ominaisuudet ovat ylivertaisia pienen koon, energiatehokkuuden ja hinnan puolesta. Kun piifotoniikkaan liitetään myös suorituskykyiset III-V yhdistepuolijohdevalonlähteet, syntyy monikäyttöinen teknologia, jota voidaan hyödyntää niin tieteessä kuin teollisuudessakin. Piifotoniikalla voikin tulevaisuudessa olla yhtä suuri vaikutus kuin mikroelektroniikalla on ollut viimeisen 50 vuoden aikana. PICAP-projektin perusta on usean eri teknologiaosaamisen (piifotoniikka, piikiekot, III-V optoelektroniikka, paketointi, polymeerimateriaalit ja -prosessointi) ja sovellusosaamisen yhdistäminen. Projektilla on tärkeä rooli Suomen fotoniikkateollisuuden ja piifotoniikkaosaamisen kasvun turvaamisessa. Kahden viime vuosikymmenen aikana piifotoniikkateknologia ja III-V optoelektroniikan hybridiliittäminen ovat kehittyneet teoreettisista konsepteista käyttökelpoiseksi fotoniikka-alustaksi, jolla on voitu toteuttaa teollisuuslähtöisiä tuotteita ja prototyyppejä. Tämän on mahdollistanut sekä yksityissektorin että julkisen sektorin panostus tutkimustoimintaan. PICAP-projekti laajentaa ja vahvistaa suomalaista piifotoniikkaekosysteemiä ja siirtää toiminnan fokusta avainteknologian kehittämisestä kohti teollisia sovelluksia ja uusia arvoketjuja.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

544 800 €

Contact person

Mircea Guina

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Innovation, participant

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

44761/31/2020