NIC Finland

NIC Finland - VTT

Project description

Digitaalisten liiketoimintaekosysteemien kasvu ja laajentuminen kansainvälisille markkinoille vaativat laajaa verkottumista ja kansainvälistä yhteensopivuutta. Tämä projekti keskittyy parantamaan prosessiteollisuuden digitaalista yhteensopivuutta. Yhteensopivuus vaatii konsolidointia ja sopimista liiketoimintaprosesseista, tietomalleista, referenssiarkkitehtuureista ja digitaalisista alustoista. Projektin tavoitteena on: 1) Tunnistaa haasteet teollisten tiedonvaihto- ja yhteensopivuusstandardien hyödyntämisessä liiketoimintaprosesseissa ja teknisissä integraatioissa. 2) Määritellä polku haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä yritysten ja pohjoismaalaisten yhteistyötahojen kanssa. 3) Sitouttaa tarvittavat sidosryhmät ja rakentaa kansainvälinen verkosto yrityksiä ja tutkimuslaitoksia yhteensopivuuden jatkokehittämistä varten. Projektin tuloksilla tavoitellaan ekosysteemien laajentamista, parempaa hyödynnettävyyttä ja tehostamista. Tässä hankkeessa tätä valmistellaan kansainvälisen yhteistyön ja yhteensovittamisen keinoin.
Show more

Starting year

2021

Contact person

Teemu Mätäsniemi

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Creation

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

45648/31/2020