5R REFINERY

< Back to search results

5R REFINERY

Project description

Maailman laajuisesti syntyy 3,4 miljardia tonnia jätettä vuosittain, kuten sellu- ja paperiteollisuuden lietteitä ja jätteitä, kaivosteollisuuden jätteitä sekä yhdyskunta lietteitä, jotka synnyttävät sekä riskin (Vuosittain vapautuu 2,6 miljoonaa tonnia päästöjä, jotka muodostavat 70 prosenttisesti raskasmetalleista, orgaanisista ja kelatoivista aineista muodostuvista päästöistä), että mahdollisuuden (286 miljoonan tonnin vuotuinen resurssipotentiaali ja 3147 miljoonan kuution veden uudelleen käyttö). Kiertotalouden toteuttamisen suurimmat esteet liittyvät nykyiseen tekniikkaan tai kokonaisratkaisun puuttumiseen ja siihen, miten yritykset synnyttävät arvoa. Ilman tekniikan kehitystä ja ajattelutavan muutosta nykyinen tilanne ei todennäköisesti muutu. Tällä hetkellä alle 30% lietteestä kierrätetään ja alle 3% kaikesta lietteestä hyödynnetään maataloudessa. Jätevesilietteen käytön lisäämiseksi maataloudessa ja ravinteiden kierrättämiseksi teknologisia muutoksia tarvitaan jätevesien käsittelyssä ja lietteen prosessoinnissa, jotta liete hyväksytään lannoitteeksi. Tällaisten kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta liete hyväksytään biolannoitteeksi, jolla korvataan epäorgaanisia lannoitteita, on ensin suoritettava erottelua, joka on LAB-alahankkeen tehtävä. LAB lajittelee yhdyskunnan ja metsäteollisuuden lietteiden eri osat, mukaan lukien soodasakan, hydroksihappokelaatteja sisältävien lannoiteohjeiden laatimiseksi, jotka ylittävät tavanomaisten lannoitteiden ominaisuudet. Lisäksi LAB lajittelee yhdyskunta- ja metsäteollisuuden jätteet sopiviksi jakeiksi, hydroksihapoiksi ja biopolymeereiksi muuntamista varten, koko biomassan hyödyntämiseksi. Kansainvälinen yhteistyö toteutetaan liikkuvuuden kautta EU: n toimijoiden kanssa, joilla on systeeminen näkökulma biotaloudellisten ratkaisujen istuttamiseen ( esimerkiksi Wageningenin yliopisto). Tulos johtaa tiedon jakamiseen ja yhteisiin julkaisuihin vertaisarvioiduissa lehdissä.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Innovation, participant

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

43589/31/2020