Laidunnuksen rooli Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

< Back to search results

Laidunnuksen rooli Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Project description

Hanke pyrkii selvittämään miten erilaiset laidunnuskäytännöt (luomukarjatilojen laidunnus tai osavuotinen laidunnus) tai laidunnuksen puuttuminen vaikuttavat viljelysmaiden lintuihin Suomessa. Erityisesti selvitetään mitkä laidunnustavat ovat kaikkein hyödyllisimpiä linnustolle ja miksi ne hyödyttävät lintuja joko suorien tai välillisten ruokavarojen kautta? Mitkä muut tekijät, kuten suuri laidunmaiden osuus tai hyönteismyrkytön tuholaistorjunta, tekevät tilan soveliaaksi viljelymaiden lintulajeille? This project aims at understanding how different livestock grazing regimes (such as organic livestock farming, grazing livestock for some period) or lack of grazing affect farmland birds in Finland. Specifically, which grazing practices are most beneficial for farmland birds and why these are beneficial directly and indirectly through food resources? What other factors, such as high cover of grassland and management without pesticides, make animal farms suitable for farmland species?
Show more

Starting year

2020

End year

2021

Granted funding

Sanna Mäkeläinen Orcid -palvelun logo
72 363 €

Funder

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Funding instrument

Research grant

Call

Yleinen haku

Other information

Funding decision number

E-Nessi_202000348

Fields of science

Ympäristötiede

Keywords

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen