Vankomysiinin annoksen säätäminen munuaisten toimintakyvyn ja pitoisuusmääritysten perusteella

< Back to search results

Vankomysiinin annoksen säätäminen munuaisten toimintakyvyn ja pitoisuusmääritysten perusteella

Year of publication

2020

Authors

Ranta, Veli-Pekka; Ilmavirta, Heikki; Hämäläinen, Sari; Kokki, Merja

Organizations and authors

University of Eastern Finland

Ranta Veli-Pekka

Ilmavirta Heikki

Publication type

Publication format

Article

Parent publication type

Journal

Audience

Scientific

Peer-reviewed

Peer-Reviewed

MINEDU's publication type classification code

A2 Review article in a scientific journal

Publication channel information

Journal

Duodecim

Volume

136

Issue

11

Pages

1301-1310

​Publication forum

54880

​Publication forum level

1

Other information

Fields of science

General medicine, internal medicine and other clinical medicine; Pharmacy

Open access

No

Publication country

Finland

Language

Finnish

International co-publication

No

Co-publication with a company

No