Kätkö:Alakoulun ympäristöoppi. 2

< Back to search results

Kätkö:Alakoulun ympäristöoppi. 2

Year of publication

2021

Authors

Hautamäki, Janna; Kaasinen, Arja; Kesler, Merike; Cantell, Hannele; Horstia-Niemi, Sara; Jutila, Heikki; Sulonen, Marja-Riitta

Organizations and authors

University of Helsinki

Kaasinen Arja Orcid -palvelun logo

Cantell Hannele Orcid -palvelun logo

Kesler Merike Orcid -palvelun logo

Publication type

Publication format

Monograph

Audience

Professional

Peer-reviewed

Non Peer-Reviewed

MINEDU's publication type classification code

D4 Published development or research report or study

Publication channel information

Publisher

Sanoma Pro

Other information

Fields of science

Educational sciences

Open access

No

Publication country

Finland

Language

Finnish

International co-publication

No

Co-publication with a company

No