Displaying results 1 - 10 / 17
results / page
Publication name
Authors
Publication channel
Year
Publications information icon
Kerminen, Kaisa Aino Maria; Salovaara, Ville; Kontro, Merja Hannele
Journal of Environmental Sciences
2017
Publications information icon
Heiderscheidt, Elisangela; Saukkoriipi, Jaakko; Ronkanen, Anna-Kaisa; Kløve, Björn
Journal of Environmental Sciences
2013
Publications information icon
Hänninen Osmo; Huttunen Paavo; Ekman Reijo
Journal of Environmental Sciences
2011
Publications information icon
Guo Junming; Kang Shichang; Huang Jie; Sillanpää Mika; Niu Hewen; Sun Xuejun; He Yuanqing; Wang Shij...
Elsevier
2016
Publications information icon
Srivastava Varsha; Sillanpää Mika
Elsevier
2016
Publications information icon
Srivastava, Varsha; Sillanpää, Mika
Journal of Environmental Sciences
2017
Publications information icon
Hanna Salo, Anna-Kaisa Berisha, Joni Mäkinen
Journal of Environmental Sciences
2016
Publications information icon
Qu Bin, Sillanp�� Mika, Kang Shichang, Yan Fangping, Li Zhiguo, Zhang Hongbo, Li Chaoliu
Journal of Environmental Sciences
2018
Publications information icon
Salmela, Anniina; Kokkonen, Eero; Kulmala, Ilpo; Veijalainen, Anna-Maria; van Houdt, Rob; Leys, Nata...
Journal of environmental sciences: china
2018
Publications information icon
Li, Hongzhe; Bi, Qingfang; Yang, Kai; Lasson, Simon Bo; Zheng, Bangxiao; Cui, Li; Zhu, Yongguan; Din...
Journal of Environmental Sciences
2020