Displaying results 1 - 10 / 265628
results / page
Publication name
Authors
Publication channel
Year
Publications information icon
Hu, Ruolan; Xu, Qingcheng; Wang, Shuxiao; Hua, Yang; Bhattarai, Noshan; Jiang, Jingkun; Song, Yu; Dä...
Journal of Environmental Sciences
2020
Publications information icon
Gorji, Zahra Eshaghi; Khodadadi, Abbas Ali; Riahi, Siavash; Repo, Timo; Mortazavi, Yadollah; Kemell,...
Journal of Environmental Sciences
2023
Publications information icon
Kerminen, Kaisa Aino Maria; Salovaara, Ville; Kontro, Merja Hannele
Journal of Environmental Sciences
2017
Publications information icon
Li, Hongzhe; Bi, Qingfang; Yang, Kai; Lasson, Simon Bo; Zheng, Bangxiao; Cui, Li; Zhu, Yongguan; Din...
Journal of Environmental Sciences
2020
Publications information icon
Lusa, Merja; Lehto, Jukka; Aromaa, Hanna; Knuutinen, Jenna; Bomberg, Malin
Journal of environmental sciences: china
2016
Publications information icon
Hartikainen, E. Samuel; Miettinen, Otto; Hatakka, Annele; Kähkönen, Mika A.
American Journal of Environmental Sciences
2016
Publications information icon
Lodenius, Martin
European Journal of Environmental Sciences
2012
Publications information icon
Lodenius, Hans Martin
European Journal of Environmental Sciences
2016
Publications information icon
Qu Bin, Sillanp�� Mika, Kang Shichang, Yan Fangping, Li Zhiguo, Zhang Hongbo, Li Chaoliu
Journal of Environmental Sciences
2018
Publications information icon
Heiderscheidt, Elisangela; Saukkoriipi, Jaakko; Ronkanen, Anna-Kaisa; Kløve, Björn
Journal of Environmental Sciences
2013