Hakutulokset

Liao, Ziyan; Nobis, Michael Peter; Xiong, Qinli; Tian, Xianglin; Wu, Xiaogang; Pan, Kaiwen; Zhang, A...
Annals of Forest Science
2021
Tian, Xianglin; Sun, Shuaichao; Mola-Yudego, Blas; Cao, Tianjian
annals forest science
2020
Zhu, Xudan; Zhu, Tingting; Pumpanen, Jukka; Palviainen, Marjo; Zhou, Xuan; Kulmala, Liisa; Bruckman,...
annals forest science
2020
Uusitalo, Jori; Ala-Ilomäki, Jari; Lindeman, Harri; Toivio, Jenny; Siren, Matti
annals forest science
2020
Ji, Huawei; Wen, Jiahao; Du, Baoming; Sun, Ningxiao; Berg, Björn; Liu, Chunjiang
Annals of Forest Science
2018
Eyvindson, Kyle; Kangas, Annika
annals forest science
2016