Hakutulokset

Wang, Ning; Zhang, Guoshan; Kuznetsov, Nikolay; Bao, Han
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
2021
Sharma, Amit; Yadav, Kiran; Shrimali, Manish Dev; Prasad, Awdhesh; Kuznetsov, Nikolay V.
European Physical Journal: Special Topics
2020
Kuznetsov, Nikolay; Mokaev, T. N.; Kudryashova, E. V.; Kuznetsova, O. A.; Mokaev, R. N.; Yuldashev, ...
Lecture Notes in Electrical Engineering
2020
Blagov, M. V.; Kuznetsova, O. A.; Kudryashov, E. V.; Kuznetsov, Nikolay; Mokaev, T. N.; Mokaev, R. N...
Procedia Computer Science
2019
Kuznetsov, N. V.; Blagov, M. V.; Kudryashova, E. V.; Ladvanszky, J.; Yuldashev, M. V.; Yuldashev, R...
IFAC-PapersOnLine
2019
Aleksandrov, K. D.; Koznov, D. V.; Krasnikova, M. S.; Kudryashova, E. V.; Kuznetsov, Nikolay; Kuznet...
IFAC-PapersOnLine
2018
Stankevich, Nataliya; Astakhov, O. V.; Seleznev, E. P.
Progress In Electromagnetics Research Symposium
2017
Kuznetsov, Nikolay; Leonov, G. A.; Stankevich, Nataliya
Progress In Electromagnetics Research Symposium
2017
Kuznetsov, Nikolay; Leonov, G. A.; Seledzhi, S. M.; Yuldashev, M. V.; Yuldashev, R. V.
European Conference on Circuit Theory and Design
2017