Latest

TJNK Turun kirjamessuilla

24.09.2021tjnk.fi
Messujen pääteemana on tänä vuonna musiikki. Ajankohtaisteemoina ovat tiedon murros ja hyvinvoinnin taito.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 24.9.2021, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan Turun yliopiston tekniikan koulutusvastuun laajentamista sähkö- ja automaatiotekniikalla. 

Yhdysvaltain puolustusministeriö on myöntänyt rintasyöpätutkimusohjelmastaan Helsingin yliopiston johtamalle tutkimushankkeelle 5,2 miljoonan dollarin rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia MYC-syöpägeenin...
Suomessa on noin 22 000 ammattikeittiötä. Niiden kylmälaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat yleensä fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja, joista monella on voimakkaasti ilmastoa lämmittävä vaikutus. ...
Turun AMK:lle myönnettiin kesäkuussa peräti 15 hankkeelle rahoituspäätös REACT-EU -ohjelman hankerahoituksessa. Rahoituksista kolme myönnettiin Yrittäjyys ja arvonluonti (YRTTI) -tutkimusryhmän hankkeille.
Tervetuloa seuraamaan tutkimusseminaaria aiheesta Kampylobakteerikantojen vaihtelun ja inaktivaation mallinnus. Seminaari järjestetään Teams-yhteydellä. Ilmoittaudu tästä linkistä. Ruokaviraston…

Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus on tuottanut ammattilaisille suunnattua koulutusmateriaalia stressistä ja sen vaikutuksista lapsen kehitykseen. Materiaalin tavoitteena on lisätä tietoa varhaisen stressin merk...

Leikkausosastojen perioperatiiviset hoitajat ja osastonhoitajat tuntevat kestävän kehityksen periaatteet vielä huonosti eivätkä juuri tunnista mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen työssään, osoittaa tuore tutk...
Luovuus ja oppiminen ovat avainasemassa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa selviytymisessä. Mistä luovuus ja oppiminen kumpuavat? Miten ne nivoutuvat yhteen eri tilanteissa ja kuinka niitä voidaan tukea kouluissa ja työpaikoill...
Vaasan yliopiston tutkijat ja tutkimus olivat keskiviikkona vahvasti esillä veroalan vuosittaisessa suurtapahtumassa eli Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä 2021.

Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) asensivat keväällä 2021 GPS-lähettimet yhteensä 50 valkoposkihanhelle, jotka olivat pysähtyneet Pohjois-Karjalaan muutollaan Keski-Euroopasta kohti Venäjän arktisi...

Kaikkiaan 18 tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkijaa aloittaa syksyn aikana työnsä Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Kahden vuoden tutkimusjakson aikana heillä on mahdollisuus keskittyä häiriöttä tutk...
TSV:n ja sen yhteydessä toimivan Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kautta kulkee vuosittain noin 2,7 miljoonaa euroa tieteen valtionavustuksia.

Syksyn kirjamessuilla on tarjolla runsaasti tiedeohjelmaa

23.09.2021Tieteellisten seurain valtuuskunta
TSV on mukana tuottamassa tiedeohjelmaa Turun, Helsingin ja Tampereen kirjamessuille. Helsingin Kirjanmessujen Tiedetorilla on TSV:n koordinoimaa ohjelmaa kahden päivän ajan.

Teknologiaa laitumille

23.09.2021Savonia-ammattikorkeakoulu
Maatiloilla on nykyään yhä enemmän teknologiaa: peltotyökoneet kulkevat lähes itsekseen ja navetoissa on monenlaista automatisoitua laitetta helpottamassa karjanhoitoa. Laitumilla teknologiaa ei ole ollut kovinkaan paljo...
Sarja käsittelee tiedeosaamista ja tiedepääomaa tiedekasvattajien silmin. Sarja syventää keväällä julkaistuja tiedekasvatuksen suosituksia.
Tutkimus- ja opetusyhteistyötä vahvistetaan puitesopimuksilla Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen, Turun sekä Oulun yliopistojen kanssa.
Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat jatkossa käyttää Aalto-Primossa vain Aalto-sähköpostiosoitettaan.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisten ja Maaningan tutkimusnavetoiden lypsy- ja tuotannonseurantajärjestelmien toimittajaksi …

Artikkeli

Mehiläinen on solminut Turun, Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen sekä Oulun yliopistojen kanssa puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamiseksi. Avoin keskustelu auttaa löytämään uusia yhteisty&o...