Latest

Riikka Hiltusen väitöstutkimus valottaa popmusiikin tekemistä erityisesti tulevaisuuteen suuntautuneen ajattelun ja trendiennakoinnin näkökulmasta. Tutkimus tarkastelee ennakoivuutta luovuuden osa-alueena ja osoittaa, ett&aum...

Väitös: Puu on poliittista ainetta

15.06.2021Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskuksen tutkija, YTM Jani Lukkarisen on väitöskirjassaan tarkastellut puun ja metsävarojen käyttöön liittyvää poliittista ohjausta. Tutkimus avaa puun energiakäyttöön ...

Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksessä ”EU:n biodiversiteettistrategian 2030 …

Artikkeli

Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksessä ”EU:n biodiversiteettistrategian 2030 vaikutus Suomen kannalta” tuotettiin taustatietoa, jotta Suomi voi tehokkaasti osallistua muun muassa EU:n bi...

Luonnonvarakeskus on saavuttanut hyvin sille uudistumisessa asetetut tavoitteet ja onnistunut …

Artikkeli Luonnonvarakeskus on saavuttan...

Waste Management -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa tarkasteltiin muovipakkausten lajitteluun vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuslaitosten ja eri viranomaisten yhteistyössä selvitettiin metsäpalojen esiintymistä, havainnointia, riskien …

Artikkeli

The post

Kaksivuotisessa hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto kehittävät kantasoluteknologiaa aivosairauksien ehkäisemiseksi.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 7.6.2021 ja asialistalla oli erityisesti avoimen tieteen rakenteiden kehittämisen ja tukemisen asioita.
“Tärkeimmät tehtävät ovat tunnistaa luotettava tieto ja ymmärtää, miten tieto vaikuttaa”, sanoo Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan väistyvä puheenjohtaja Katja Bargum.

Elintarvikemarkkinoiden tuontiaste nousi vuosina 2003–2011 vajaan prosenttiyksikön vuosivauhtia, mutta sitten …

Artikkeli Elintarvikemarkk...

Ilmianna rantojen muovipallerot

15.06.2021Suomen ympäristökeskus
Olet ehkä joskus huomannut merenrannalla pikkuruisia muovirakeita?
Ne ovat pellettejä, joista valmistetaan kestomuovituotteita. Rannoilla olevat pelletit ovat väärässä paikassa: niiden ei pitäisi lainkaan p&a...

Seinäjoki ja suomalaisuus tutuksi maahanmuuttajille

15.06.2021Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Huhtikuussa alkanut SeAMKPro-projekti Elämää Suomessa 2 on saatu päätökseen. Projektityöryhmän tehtävänä oli tuottaa toimeksiantajalleen, ESR-rahoitteiselle Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -ha...

Kalatalouden toimialojen yhteenlasketut tuotot laskivat vuonna 2019 ja ainoastaan jalostusyritykset …

Artikkeli Kalatalousyrity...

Norjassa laitoskasvatuksessa kaksi vuotta kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen kesäkuussa. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus...
Euroopan unionin sisällä liikkuvat nuoret saattavat joutua selviämään omillaan työmarkkinoiden riskeistä EU-kansalaisten oikeuksien muuttuessa yhä ehdollisemmiksi ja epävarmemmiksi. Vapaata liikkuvuutta po...
Varsinaisten opiskelijoiden lisäksi 10 hakijaa hyväksyttiin suunnitelmaa valmisteleviksi opiskelijoiksi.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti keväällä laajan sivutoimista yritystoimintaa harjoittaville suunnatun kyselyn yhteistyössä Suomen Uusyrityskeskuksen ja Norstatpanelin kanssa. Verkkokyselyyn vastasi kaikkiaan 486 hy...
Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin 2‒6-vuotiaiden päiväkotilasten digimedian käyttöä ja liikunnallista leikkiaikaa yhdessä vanhemman kanssa. Tulosten mukaan vanhempien osallistuessa paljon lapsen di...