Latest

Avaa kuva ikkunaan
Sulje
Kuva: Minna Väre / Luke.
,

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsau...

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2021 yhteensä 85,1 miljoonaa kiintokuutiometriä eli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuusta 85 prosen...

Luonnonvarakeskus

Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikön nanosatelliitti lähtee matkalleen Floridasta Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta.
Aalto-yliopisto

Suomen ympäristökeskus SYKE valmistelee parhaillaan ilmastonmuutoksen hillintään keskittyvää rahoitushakemusta EU:n Life-ohjelmaan ympäristöministeriön johdolla. Hankkeen päämäärän...
Suomen ympäristökeskus

Läpikotaisin tyttömäisiä tyttöjä tai poikamaisia poikia ei juuri ole, osoittaa tuore Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimus. Siinä tarkastellaan suomalaisten, peruskoulunsa päättävien nuort...
Helsingin yliopisto

Tampereella tutkijat ja teatteriammattilaiset kehittävät yhdessä uutta livetiedekonseptia. Hanke yleistajuistaa yhteiskunta ja humanististen tieteiden tuloksia näyttäen läheltä tavan, jolla ihmistieteellinen tieto s...
Tampereen yliopisto

ETM Anu Joen väitöstutkimus tarjoaa uudenlaisen tavan nähdä ja ymmärtää painonhallintaa. Hänen tutkimuksessaan se näyttäytyy elämäntyylinä, joka on kehittynyt läpi elämän...
Helsingin yliopisto

Turun yliopiston vuoden 2022 valintakokeet ovat alkaneet. Koetilaisuuksia järjestetään kampusalueella toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa.

Turun yliopisto

Euroopan komissio on myöntänyt 1,5 miljoonan euron rahoituksen Horisontti Eurooppa -ohjelman WIDERA-hausta kolmevuotiselle ELABCHROM-hankkeelle, jonka partnerina toimii Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylän yliopisto

Ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt vaikuttavat suoraan kansalaisten terveydentilaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Uusi vesiosaamiskeskus Freshwater Competence Centre (FWCC) kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja sekä huipputason suomalaista osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yliopistoje...
Suomen ympäristökeskus

Suomeen on perustettu uusi osaamiskeskus Freshwater Competence Centre, joka kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja ja huipputason suomalaista osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Aalto-yliopisto

Suomeen on perustettu uusi osaamiskeskus Freshwater Competence Centre, joka kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja ja huipputason suomalaista osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti...

Turun yliopisto

Minä väitän -sarja esittelee tuoreita väitöstutkimuksia.
Aalto-yliopisto

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kutsui keväällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamisesta kiinnostuneet yritykset ilmoittautumaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Menettelyyn jätti h...
Suomen ympäristökeskus

Tutkimus osoitti, että lohkoketju tukee tiedon läpinäkyvyyttä ja tiedon eheyttä eri alustojen välisessä liikenteessä esineiden internet -ympäristöissä vakauttaen alustojen välistä yhtei...
Aalto-yliopisto

Turun Biotiedekeskuksen tutkijat Michael Courtney ja Lili Li ovat saaneet SynGAP Research Fundilta (SRF) sekä Leon and friends e.V.:lta rahoituksen SYNGAP1-enkefalopatian tutkimukselle.

Turun yliopisto

Hyppy uuteen vaatii aina rohkeutta haastaa itseään ja sitä, että haluaa kokea ja oppia uusia asioita. Se vaatii tahtoa ja ehkäpä joskus hyppysellisen myös hulluutta. Oma polkuni on kulkeutunut puusepän ja s&aum...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Turun yliopisto järjestää perjantaina 27.5.2022 kaikkien tiedekuntien yhteisen tohtoripromootion. Promootioakti alkaa klo 11 Logomossa ja juhlaa voi seurata myös striimin välityksellä. Promootiokulkuetta Tuomiokirkoll...

Turun yliopisto

Kliininen asiantuntija, kliinisen hoitotyön asiantuntija, laajavastuinen sairaanhoitaja, asiantuntijasairaanhoitaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten sanotaan. Kansainvälisesti kliinisestä asiantuntijasta puhutaan yleisim...
Savonia-ammattikorkeakoulu