Latest

Sinilevää on havaittu sisävesillä edellistä viikkoa runsaammin. Havainnot painottuvat Suomen eteläosien reheviin järviin tai reheviin lahtiin. Rannikoilla ja Saaristomerellä sinileväkukinnat ovat runsastun...

Yli 50 vuotta sitten löydetyn Hattulan Suontaan Vesitorninmäen miekkahaudan tuore uudelleenanalyysi kyseenalaistaa perinteiset käsitykset sukupuolten rooleista rautakauden ja varhaiskeskiajan yhteisöissä ja kertoo ei-bin&a...

Ihon karvatupen ikääntyneet kantasolut kykenevät elvyttämään toimintansa, jos ne siirretään nuorempaan kudosympäristöön, selvisi kansainvälisessä tutkimuksessa. Kantasolujen toiminnan e...
Pellonpientareet ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, mutta niiden vaikutus läheisten viljelykasvien pölytykseen ei ole suoraviivainen. Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tu...

Digital Theology: A Computer Science Perspective -teos valottaa nousevan teologian haaran näkökulmia, jossa tietojenkäsittelytiede tarjoaa uuden lähestymistavan teologisiin kysymyksiin. Kirjan julkaisutilaisuus järjestetti...

Suomessa runsaslukuinen vieraslaji supikoira osoittautui keinopesäkokeissa luontaisia nisäkäslajeja yleisemmäksi sorsanpesärosvoksi. Supikoiralle kelpasivat pesät niin rannoilla, metsissä, maaseutumaisemassa kuin ka...

Suomessa runsaslukuinen vieraslaji supikoira osoittautui keinopesäkokeissa luontaisia nisäkäslajeja yleisemmäksi sorsanpesärosvoksi. …

Artikkeli

Turun yliopiston tutkijat ovat keksineet uudenlaisen röntgenkuvantamismenetelmän, joka perustuu luonnon hackmaniittimineraalin värinvaihto-ominaisuuteen. Kansainvälisessä tutkimuksessa selvisi myös, miten ja miksi hac...

Tervetuloa pohtimaan Seilin luonnon merkityksiä ja omaa suhdettasi siihen! Seilissä 7.8.2021 pidettävissä taidetyöpajoissa pohditaan luonnon arvoja ja merkityksiä sekä ihmisen ja muun luonnon pitkää yht...

Väitöstutkimuksen mukaan nauta- ja sikatilojen eläinsuojeluvalvontaa tulisi nykyistä tehokkaammin kohdentaa riskitiloille, jolloin valvontaresursseja voitaisiin hyödyntää paremmin. Tällä hetkellä vain...

M74-oireyhtymä on Itämeren lohen lisääntymishäiriö, jonka aiheuttaa runsas rasvainen kalaravinto. …

Artikkeli

Parodontologian professori Eija Könönen on palkittu hammaslääketieteellisen IADR-järjestön tutkijapalkinnolla pitkäjänteisestä ja uraa uurtavasta suun mikrobiologiaan liittyvästä tutkimusty&ou...

Sekä sisävesillä että merialueilla sinilevätilanne on rauhoittunut. Lähes kaikki sinilevähavainnot koskevat vähäistä määrää sinilevää. Järvillä Riikka-rajuilma ...
Vuorokausirytmin tyyppi vaikuttaa muun muassa uni-valverytmin muodostumiseen ja hyvän unirytmin ylläpitämisen helppouteen.
Sinilevähavaintoja on tehty tänä kesänä uimarannoilla ympäri Suomen. Paraisten ja Kaarinan kaupungit ovat tilanneet Turun ammattikorkeakoululta sinilevän esiintyvyyteen liittyviä mittauksia. Seuranta aloitetaan...

THL:n tuoreiden tutkimustulosten mukaan työikäisten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi koronaepidemian toisen aallon aikana. Kielteisimmät muutokset havaittiin korkeasti koulutetuilla naisilla, joilla sekä psyykkinen kuormittunei...

Dekkari hyvä, Unit parempi

20.07.2021Tampereen yliopisto
Tutkitun tiedon teemavuonna riippumattoon, kahvipöytään ja muihin kesäloma-aktiviteetteihin kannattaa ottaa kaveriksi korkeakouluyhteisön raikas Unit-lehti.

Dekkari hyvä, Unit parempi

20.07.2021Tampereen ammattikorkeakoulu
Tutkitun tiedon teemavuonna riippumattoon, kahvipöytään ja muihin kesäloma-aktiviteetteihin kannattaa ottaa kaveriksi korkeakouluyhteisön raikas Unit-lehti.

Mustikan pääsatokausi on alkanut eteläisessä Suomessa. Runsaasta kukinnasta ja onnistuneesta …

Artikkeli

European Journal of Public Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan aikaisempi työttömyys ja erityisesti heikko usko uudelleen työllistymiseen kasvattavat miesten riskiä päätyä masennusperustaiselle ty&ou...