Latest

Nordplus-ohjelman rahoittama projekti Design thinking in health technology education – Design Future Health – Great sai jatkoa keväällä verkossa toteutetulle opintojaksolle, kun viime viikolla saatiin onnistuneesti p&aum...

Carbon neutrality in transport and industry requires strong investments in joint innovation and piloting by companies and research actors. VTT is investing EUR 18 million in a new clean energy piloting centre. The research and testing environment wil...
Liikenteen ja teollisuuden hiilineutraalius edellyttää vahvoja panostuksia yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteiseen innovointiin ja pilotointiin. VTT investoi 18 miljoonaa euroa uuteen puhtaan energian pilotointikeskukseen. Tutkimus- ja t...
Maailmalla tunnettu akateeminen Three Minute Thesis (3MT) - kilpailu järjestetään toista kertaa Tampereella. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa tutkijoita esittelemään tiedeaiheitaan suurelle yleisölle ymmärrett&a...
Insuliiniresistenssin ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa kannattaisi tutkimuksen mukaan nuoresta pitäen kiinnittää huomiota uuteen riskitekijään, valtimoiden jäykistymiseen
Yövalokuvaaja Tero Marinin valokuvia ja videoinstallaatioita on esillä Helsingin observatoriolla 20.1.-30.4.2022.
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman...
Alkuvuodesta käynnistyy lukioiden ja ammattioppilaitosten henkilöstöille tarkoitettu koulutus, jossa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Koulutus on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin Iloliike-hankett...
Turun AMK:n akustiikkalaboratoriolle on myönnetty kaksi uutta FINAS-akkreditointia aiempien kahden jatkoksi. Ne vaikuttavat positiivisesti laboratorion yritysyhteistyöhön, mutta laajentavat myös akustiikkalaboratorion tutkimus- ja...
Tietyt harvinaiset geenimuutokset voivat lisätä lievää sepelvaltimotautia sairastavan potilaan riskiä vaarallisille rytmihäiriöille ja äkkikuolemalle.
At VTT, safety is part of everyday activities and forms a sustainable foundation for our responsible operation. We want to take care of both our employees and stakeholders. The ISO 45001 certificate granted to VTT in December 2021 serves as proof tha...
VTT:llä turvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja vastuullisen toiminnan kestävää perustaa. Haluamme huolehtia niin työntekijöistämme kuin sidosryhmistämme. VTT:lle joulukuussa 2021 myö...

Korona-aikana haastatellut aikuissosiaalityön asiakkaat joutuivat kokoamaan toimeentulonsa monista eri lähteistä ja toimeentulo koettiin jatkuvasti niukaksi ja epävarmaksi.

Suomen tieverkon kuntoarvio 50 000 km:n pituudelta, sähkölinjojen kunnon arviointi ja metsien hoitotarpeiden arviointi jopa puun tarkkuudella. Muun muassa tämä on mahdollista tuoreen tutkimuksen ansiosta.
VTT liittyy perustajajäseneksi EU:n SESAR 3 -yhteishankkeeseen (Joint Undertaking). Tavoitteena on uudistaa ja digitalisoida Euroopan ilmatilan käyttö ja hallinta, ja mahdollistaa uuden sukupolven ilmailun innovaatioita, kuten droonien...
VTT joins the EU's SESAR 3 Joint Undertaking as a founding member. The objective is to modernise and digitalise the use and management of European airspace and to enable innovations of the new generation of aviation, such as inspection and delivery d...
Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos tutkii chatbottien käyttöä mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa kutsutaan nyt mukaan testaamaan kansainvälisessä ChatPal-ha...
Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kysely on kokeiltavissa simulaattorin avulla. Simulaation tulokset vaikuttavat käytettävään pisteytykseen.

Turun yliopiston Sote-akatemia on saanut Opetushallitukselta rahoituksen uudenlaisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi vuosina 2022–2023. Maksuttomalla koulutukse...

Kolme toimintakulttuurin avoimuuden suositusta nyt kommentoitavana 7.2. asti.