Latest

SeAMK päätti nostaa Kiertotalouden ja kestävyyden nousevaksi vahvuusalakseen v. 2020. Strateginen tavoite vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen, jossa kestävyydestä ja vastuullisuudesta on tullut keskeinen työelämätaito. Esimerkiksi nykyisin resurssiviisaat toimintamallit, kasvihuonekaasujen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden ymmärtäminen ovat tärkeitä osaamistaitoja korkeakoulutetuille. SeAMKin kestävän kehityksen työryhmässä on päätetty, että kestävyyttä kehitetään ja seurataan organisaatiotasolla systemaattisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, […]

Kemian Nobel-palkinnon vuonna 2014 voittanut Stefan Hell esiintyi torstaina 22.4. Turku Biosciencen online-seminaarissa. Hell kehitti palkitun ideansa työskennellessään Turun yliopistossa 1990-luvulla.

Tutkijat ja tutkimusryhmät vastaavat tutkimusaineistojensa avaamisesta, mutta avoimuuden mahdollistavat tutkimusyhteisössä yhdessä luotavat rakenteet. Valmisteilla oleva Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaus sanoittaa tavoitetason.
Luhta Sportswear Company ja Aalto-yliopisto suunnittelivat yhteistyössä asut Tokion kisoihin 2021.

Pandemia on vaikuttanut päihteidenkäyttöön eri tavoin – samalla kun kokonaiskulutus vähenee, ongelmakäyttäjien tilanne pahenee. Päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelä kertoo, miten päihteiden käyttöä ja kulutusta voidaan tutkia.

Professori André Sourander on saanut huomattavan tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:ltä. Sourander sai rahoituksen lasten mielenterveyspalveluja kehittävälle hankkeelle, joka tutkii digiavusteisen vanhempainohjauksen juurruttamista, personointia ja genetiikkaa.

Steven LaValle sai merkittävän ERC-rahoituksen
Vuoden Kiertopalkinto on myönnetty Fazerin ksylitolitehtaalle. Fazer rakentaa maailman mittakaavassa ainutlaatuisen ksylitolia kauran kuoresta valmistavan tuotantolaitoksen Lahteen. Laitos on erinomainen esimerkki modernin kiertotalouden innovaatiosta. Kiertopalkinto nostaa vuosittain esille kiertotaloutta edistyksellisesti edistäviä tahoja tai hankkeita, ja sen myöntää Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Circwaste-hanke.

Metsäteollisuusyritysten käyttämän raakapuun määrä väheni edelleen vuonna 2020. Kokonaiskäyttö supistui …

Artikkeli Metsäteollisuuden raakapuun käyttö väheni edelleen vuonna 2020 julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Notch-proteiinit ovat tärkeitä kasvua ja erilaistumista sääteleviä tekijöitä niin normaaleissa soluissa kuin syöpäsoluissa. Turkulaiset tutkijat ovat nyt osoittaneet, että Notch-proteiiniperheen eri jäsenten aktiivisuutta muokataan fosforylaation välityksellä eri tavoin. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia hoitomuotoja syöpään, erityisesti hormoniriippuvaiseen rintasyöpään.

Terveysteknologia tuotekehityksen tueksi

22.04.2021Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulussa toimii terveysteknologian laboratorio – Health Tech Lab, joka on tarkoitettu terveysteknologian yritysten, organisaatioiden sekä julkisen sektorin käyttötarpeisiin. Laboratorio tarjoaa tilan, laitteet ja asiantuntijat etenkin tuotekehityksen käyttöön.

Työhyvinvointi syntyy pienistä teoista

22.04.2021Turun ammattikorkeakoulu
Arjen hektisyys, etätyön yleistyminen, työn ja vapaa-ajan limittyminen – työn muuttuessa työhyvinvoinnin merkitys korostuu. Turun ammattikorkeakoulun tuore opas tarjoaa käytännön keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Turun yliopisto osallistui Times Higher Educationin Impact Rankings 2021 -yliopistovertailuun, joka sijoittaa yliopistoja paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten hyvin ne ovat onnistuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals).

Kotimaisen liikenteen aiheuttaman melun, ilmansaasteiden ja onnettomuuksien kansanterveyshaitat ovat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa pienemmät, kuin kevyeen liikenteeseen, eli kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvän fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt.
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tekoälymallin, jonka avulla tutkijat pystyvät yhdistämään puolustusjärjestelmän solut kohteeseensa ja vastaamaan esimerkiksi siihen, mitkä valkosolut tunnistavat koronavirusta. Työkalulla on laajamittaisia käyttömahdollisuuksia, kun yritetään ymmärtää puolustusjärjestelmän toimintaa tulehduksissa, autoimmuunisairauksissa ja syövissä.

Suurempi asukasmäärä, suurempi infektioriski

22.04.2021Jyväskylän yliopisto
Kaksisataa vuotta sitten Suomen ylitse levinneet epidemiat ovat osa historiaa, mutta myös mielenkiintoinen biologian alan tutkimuskohde. Kirkonkirjoissa mainittuja kuolinsyitä tutkimalla selvitettiin, kuinka runsas kylien määrä vähensi 1800-luvulla mm. riskiä kuolla isorokkoon, kun taas runsas talomäärä kylissä lisäsi hinkuyskä- ja tuhkarokko epidemian kestoa kunnassa.
Kongressin teemoja ovat avoimen tieteen ja EU:n tietosuojalainsäädännön tutkimusetiikka sekä muun muassa tiedevilppi. Ilmoittautuminen avautuu 3.5.
TSV:n hallinnoiman Tieteiden talon peruskorjaus aloitetaan toukokuussa 2021.
Suomen tiedekustantajien liiton ja TSV:n jakama Vuoden tiedekirja -palkinto on merkittävin tiede- ja tutkimuskirjoille myönnettävä palkinto.
Kaikki tekijät, jotka ovat kirjoittaneet tekstiä teokseen, jota lainataan kirjastoista, ovat oikeutettuja lainauskorvaukseen.