Latest

Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian PRIVASA-projektin tutkimusryhmä on saavuttanut kolmannen sijan kansainvälisessä koneoppimisen Federated Tumor Segmentation (FeTS2022) -kilpailussa.
Turun ammattikorkeakoulu

Maanmittauslaitos on julkaissut uuden teemasivun kuntien käyttöön. Sivulle on koostettu kunnille olennaiset Maanmittauslaitoksen palvelut sekä tietoa ja tukea niiden käyttöön. Tarjolla on myös tietoa ajankohtaisista teemoista sekä yhteistyömahdollisu...
Maanmittauslaitos

For the green transition required by the energy crisis to be realised, better utilisation of side streams and waste from the mining and metallurgical industry is of paramount importance. VTT is now investing even more strongly in research in the fiel...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden parempi hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta energiakriisin edellyttämä vihreä siirtymä voi toteutua. VTT panostaa alan tutkimuk...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Koulumenestys, peruskoulun jälkeiset suunnitelmat ja vanhemmilta saatu tuki liikuntaan ja urheiluun selittivät uuden tutkimuksen mukaan nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamista ja lopettamista.
Jyväskylän yliopisto

Alustatalouden faktat ja myytit saa jatkoa nyt starttaavalla kolmannella tuotantokaudella.
Aalto-yliopisto

Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on luettelo Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnalle (TKI) strategisesti merkittävistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista tutkimusinfrastruktuuripalveluist...

Suomen Akatemia

Vesien- ja kalastonhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää lisätä niiden toteutumista edistäviä toimenpiteitä ja parantaa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Yksi uusi mahdollisuus...

Luonnonvarakeskus

Sosiaalinen media oli pandemian aikana nopein tiedonvälittäjä ennen kaupungin virallista viestintää. Sen avulla luotiin viestirinkejä asioiden etähoitamista varten ja otettiin digiloikkaa eri organisaatioissa. Some ...
Helsingin yliopisto

Tulokset osoittavat, että geopolymeerisideaine on kestänyt erinomaisesti pohjoisia sääolosuhteita.
Oulun yliopisto

Tuloksia ovat analysoineet väitöskirjatutkija Anastasiya Koptsyukh Kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta ja tutkija Arseniy Svynarenko Nuorisotutkimusseurasta.
Aalto-yliopisto

Jyväskylän yliopiston tiedeillassa käsitellään kemian kierto- ja jalostustaloutta. Yleisöllä on mahdollisuus lähettää kysymyksiä asiantuntijoille jo ennalta tai lähetyksen aikana. Kaikille a...
Jyväskylän yliopisto

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden tukena toimii yli seitsemänkymmentä ryhmänohjaajaa. Ryhmänohjaajiin otetaan yhteyttä etenkin urasuunnitteluun, opintojen etenemiseen ja yksilölliseen elämänti...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Miten köyhyys vaikuttaa ja ilmenee nuorten elämässä? Turun yliopiston tutkijat etsivät vastausta kysymällä asiaa suoraan nuorilta. 15–21-vuotiaille suunnattu keruu on avoinna 9.12. saakka.

Turun yliopisto

Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Turun kaupungin Food hub -elämystorihankkeen pilotoima lähiruoan myynti- ja jakelukanava Laari Lähiruokapiste palvelee turkulaisia lokakuusta lähtien K-Citymarket Kupittaan edustalla.

Turun yliopisto

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa on otettu käyttöön erikoistuvien seuranta- ja arviointijärjestelmä ELSA, johon erikoistujat voivat koota erikoistumisensa sisältö...

Turun yliopisto

Pakkausala on vahvassa kasvussa niin muovi kuin metsäteollisuudessa. Pakkausmateriaalijätettä syntyy sekä teollisuuden sivutuotteena että yksittäisten kuluttajien käytössä runsain määrin. Kierr&a...
Tampereen ammattikorkeakoulu

Maatalousyrittäjät kohtaavat nykypäivänä monia haasteita. Teknologian kehitys sekä muutokset maatalouspolitiikassa ja markkinoilla muokkaavat toimintaympäristöä ja siten aiheuttavat tarpeen osaamisen kehit...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Vastaajat sähköiseen tutkimuskyselyyn tavoitettiin Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin kautta.
Itä-Suomen yliopisto

Kimalaiset voivat onnistua täysin erilaisella strategioilla.
Oulun yliopisto