Science and research news

Latest (661)

Uuden HOPE-projektin tavoitteena on kehittää ratkaisuja energiatehokkuuden nostamiseen energiaverkoissa ja edistää energia-alan yhteistyötä. Projektissa kehitetään työkaluja ja ratkaisuja energiajärjestelmien monitavoiteoptimointiin. Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmä on mukana projektikokonaisuudessa yhteistyössä eri yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimuspäällikkö Arto Palmu on Vuoden Epidemiologi

21.10.2020Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valinnan teki Suomen Epidemiologian Seura.

Ilmastonmuutos siirtää lajien levinneisyyksiä kohti pohjoista. Lajien liikkuminen ei ole itsestään selvää, sillä esimerkiksi ihmisen maankäyttö voi rajoittaa sopivien elinympäristöjen määrää. Tuoreen tutkimuksen mukaan suojelualueverkosto edistää talvehtivien vesilintujen sopeutumista ilmastonmuutokseen edesauttamalla niiden levittäytymistä kohti pohjoista.

Rusorypykkä-lahottajasieni on tuottanut merkittäviä määriä etanolia puu- ja kartonkijätteestä. Jätemateriaali ei tarvitse monimutkaisia esikäsittelyjä, joten Helsingin yliopistossa saatu tutkimustulos saattaa olla uusi askel bioetanolin tuotannossa.

Satakunnassa kokeiltiin syyskuussa uudenlaista verkossa toteutettavaa kansalaiskeskustelua, jossa asukkaat pohtivat maakunnan tulevaisuutta. Keskustelun seurauksena erityisesti koulutuksen painoarvo maakunnan kehittämistavoitteena lisääntyi. Kokeilun tuloksia hyödynnetään maakunnan pitkän aikavälin kehittämisessä osana Satakunta-strategiaa.