Latest

Nokia’s SoC guru Veijo Kontas made Honorary Doctor by the University of Oulu - “6G will launch in 2029”
Oulun yliopisto

Kvinnans kropp påverkas på många sätt under graviditeten och efter förlossningen då det under dessa faser sker olika anatomiska, fysiologiska och hormonella förändringar. Dessa förändringar har so...
Yrkeshögskolan Arcada

Tutkimusetiikan barometrin 2023 perusteella tutkijoiden tietämys tutkimuseettisistä asioista näyttäisi parantuneen, mutta tutkijat kaipaavat lisää koulutusta ja keskusteluja tutkimusetiikasta.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Uimavesissä esiintyy vatsatautia aiheuttavia mikrobeja, mutta sairastumisriski on normaalitilanteessa pieni, selviää tuoreesta tutkimusjulkaisusta.
Helsingin yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Maksan uusiutumiskykyä edistävä uusi molekyyli voisi tuoda merkittävän edistysaskelen maksasairauksien hoitoon.
Itä-Suomen yliopisto

Ylen uutistoimitus otti tänä keväänä käyttöön automaattista sisällönanalyysiteknologiaa hyödyntävän moniäänisyystyökalun, joka kertoo, ketä Ylen verkkouutisissa site...
Tampereen yliopisto

Maastolaserkeilauksen avulla voidaan tunnistaa tulelle altistuneet alueet, laskea niiden pinta-ala ja määrittää aluskasvillisuudessa tapahtuneet tilavuusmuutokset.
Itä-Suomen yliopisto

Itsemurhien ehkäisyssä korostuu oikealla hetkellä annettava apu. Kun huomataan riskitekijöiden karttuvan elämänpolulla, terveydenhuollon tulee kurottaa nuoren luokse. Sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkolan tutkimus...
Tampereen yliopisto

Helsingin yliopiston 25 uutta professoria kertoo tieteenalojensa tuoreista tutkimustuloksista keskiviikkona 29.5. klo 14.15–16.15. Juhlaluennot pidetään yliopiston päärakennuksessa, os. Fabianinkatu 33 ja luentoja on mahdoll...
Helsingin yliopisto

Useampi kuin joka seitsemäs yhdeksäsluokkalainen koululainen käyttää sähkötupakkaa Suomessa, kertovat WHO-Koululaistutkimuksen tulokset. Nuorten sähkötupakointi on Suomessa toistaiseksi vähäisemp...
Jyväskylän yliopisto

Lastensuojelusta puhuvat somessa kaikki muut paitsi sosiaalityöntekijät, sanovat Camilla Jokela ja Maija Haapala. TikTok-tilin pyörittäjät toivovat, että lastensuojelun viestintää ja yhteydenottokanavia mietitt...
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Planetaarinen hyvinvointi on vielä suhteellisen vieras käsite. Planetaarisella hyvinvoinnilla viitataan siihen, miten ihmiskunnan hyvinvointi ja elämäntapa vaikuttavat koko maapalloon, erityisesti ekosysteemeihin ja ympärist&...
Turun ammattikorkeakoulu

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi lähes 1,1 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja tapahtumien tukemiseen vuosijuhlassaan 19. toukokuuta 2024.
Itä-Suomen yliopisto

Tulevaisuuden opiskelija-asunnot eivät ole enää vain paikka asua vaan myös teknisesti kehittyneempiä ja ympäristötietoisempia. Vaasaan vuonna 2025 valmistuvat uudet asunnot ovat kärjessä teknologiassa ja e...
Vaasan yliopisto

Sydäntutkimussäätiö myönsi tänä vuonna yli 600 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistossa ja KYSissä tehtävään sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen.
Itä-Suomen yliopisto

Teollisuudessa käytettäviä metalliosia korjataan vain harvoin niiden mentyä rikki. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto aloittivat hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää toimivia menetelmiä metallituotteid...
Turun ammattikorkeakoulu

Erityisasiantuntijan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja alkaa 15.8.2024 tai sopimuksen mukaan.
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Aalto-yliopisto