Latest

Tulevaisuuden opiskelija-asunnot eivät ole enää vain paikka asua vaan myös teknisesti kehittyneempiä ja ympäristötietoisempia. Vaasaan vuonna 2025 valmistuvat uudet asunnot ovat kärjessä teknologiassa ja e...
Vaasan yliopisto

Sydäntutkimussäätiö myönsi tänä vuonna yli 600 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistossa ja KYSissä tehtävään sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen.
Itä-Suomen yliopisto

Teollisuudessa käytettäviä metalliosia korjataan vain harvoin niiden mentyä rikki. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto aloittivat hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää toimivia menetelmiä metallituotteid...
Turun ammattikorkeakoulu

Erityisasiantuntijan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja alkaa 15.8.2024 tai sopimuksen mukaan.
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Aalto-yliopisto

Itä-Suomen yliopisto selvitti yhteistyössä Turun yliopiston kanssa naapurisuhteiden ja naapuruston merkitystä vanhemmille ihmisille.
Itä-Suomen yliopisto

Suomessa kirjanpainajan aiheuttamille tuhoille ovat erityisen alttiita kuusimetsät, jotka sijaitsevat lähellä aiempia avohakkuualueita, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa hiljattain tehty tutkimus.
Itä-Suomen yliopisto

CSC:n uusi verkkosivusto julkaistiin tällä viikolla. Sivusto löytyy tutusta osoitteesta csc.fi. Uusi sivusto tuo aiempaa selkeämmin esiin CSC:n osaamista ja toimintamme merkitystä yhteiskunnalle.

The post

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CONVERGENCEhankkeen väitöskirjatutkija Reza Shafiloon tutkimus vaikuttaa siihen, kuinka tulevaisuudessa vuorovaikutamme esimerkiksi verkkokauppojen, hakukoneiden ja musiikkipalveluiden kanssa.
Tampereen yliopisto

Laulaminen kuntouttaa puheentuottoa aivoverenkiertohäiriön jälkeisessä afasiassa. Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät, mihin laulamisen kuntouttava vaikutus aivoissa perustuu.
Helsingin yliopisto

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyvän puutuhkan laatua halutaan parantaa sekä lisätä tuhkan käyttöä metsälannoituksessa. Vuoden 2024 alussa alkaneessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyvä...
Jyväskylän yliopisto

Elektroniikkajäte, vanhat akut tai aurinkopaneelit ovat muuttumassa kaivostoiminnan rinnalle tärkeäksi arvometallien lähteeksi. Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmiä, joilla arvometallit voidaan liuot...
Helsingin yliopisto

Palkintoperustelujen mukaan Parviaisen väitöskirja sairaanhoitajaopiskelijoiden genomitietouden mittaamisesta ja varmistamisesta verkkokoulutuksella on tärkeä ja hyvin ajankohtainen.
Itä-Suomen yliopisto

Tuoreessa tutkimuksessa peräänkuulutetaan uutta sääntelyä koskien tutkimusetiikkaa.
Itä-Suomen yliopisto

Vuoden ensimmäisellä myöntökierroksella maaliskuussa Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi avustuksia 12,3 miljoonalla eurolla kaikkiaan 18 hankkeelle. Lääketieteen aloille myönnettiin 9,8 miljoonaa ...
Tampereen yliopisto

OPERAS2024-konferenssi Zadarissa 24.–26.4.2024 pureutui terävästi avoimuuden ja vastuullisuuden juurisyihin, sillä tärkeää on tunnistaa, mitä yhteisönä arvostamme.
avointiede.fi

Diakissa on käynnistynyt uusi hanke, joka tukee suomalaisia kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä uusille kotoutuja-asiakkaille. Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali -hanke...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Toiminnallisesti kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen TOKASA opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia tutkittiin nyt ensimmäisen kerran. Erityisasiantuntija Päivi Vartiainen pitää Suomessa tapahtuvaa koulutusta eettisempän&a...
Tampereen ammattikorkeakoulu

Suomi monimuotoistuu. Se näkyy myös työpaikoilla, joten sitä on tärkeää ymmärtää ja tukea. Yksi monimuotoistumisen merkki on uskonnollinen pukeutuminen.
Helsingin yliopisto