Latest

Tampereella kehitetään automaatio ja säätöteknologiaa, jotka mahdollistavat täyssähköisten autonomisten liikkuvien työkoneiden laajamittaisen käyttöönoton. Tähtäimessä ovat ty...
Tampereen yliopisto

Otsalohkodementian ilmaantuvuus Pohjois-Savossa on yli kaksinkertainen eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna.
Itä-Suomen yliopisto

Mikä on lääketieteen tutkimusrahoituksen tilanne? Mitä rahoituksella saadaan aikaan? Millaisia tavoitteita ja toimia tutkimuksen ja sen rahoituksen kehittämiseen kansanedustajat tarjoavat? Tervetuloa tilaisuuteen eduskunnan P...
Helsingin yliopisto

SeAMK on mukana kehittämässä digitaalista terveydenhuoltoa Euroopassa CONNECTINGHEALTH-hankkeessa. CONNECTINGHEALTH on kaksivuotinen EU:n rahoittama ja ECHAlliance-järjestön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistä...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

75 prosenttia nuorista saa D-vitamiinia riittävästi. Joka neljäs ei kuitenkaan saavuta päivittäistä saantisuositusta, joka on ravinnosta ja vitamiinilisästä yhteensä 10 µg/vrk
Itä-Suomen yliopisto

Etelä-Pohjanmaan oma kiertotalousalusta RIIHI on vihdoinkin julkaistu. Riihen tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouteen ja kestävyyteen perustuvaa liiketoimintaa alueella ja tähän tavoitteeseen alusta pyrkii tuomalla Etelä-Po...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Liiketoimintaosaaminen ja ylipäätään yrityksen taloudesta huolehtiminen lisää yrityksen toiminnan ennustettavuutta ja niiden voi todeta myös luovan varmuutta yrittämiseen, vaikka yritystoiminta ei olisikaan ain...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yhtenä päivänä se tapahtui. Ilmainen tekoäly OpenAI Chat GPT oli julkaistu ja vieläpä niin, että se ei jäänyt pienen piirin käyttöön, vaan se oli heti kaikille avoin. Sen suosio oli alu...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Turun AMK:n VIVA eli Virtuaalisen Vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta -hankkeessa on rakennettu virtuaalinen malli merikontista, jonka sisällä voisi tutkia vedyn ja ammoniakin mahdollisuuksia polttoaineena.
Turun ammattikorkeakoulu

Nykylapsista ja nuorista puolet elää satavuotiaiksi. Pitkään elävien joukko kasvaa niin paljon, että se muuttaa jo merkittävästi normatiivista elämänkulkua. Esimerkiksi koulutusta ja työeläm...
Tampereen yliopisto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen synteesiraportin mukaan suomalaisen nautakarjatalouden vahvuuksia ovat muun muassa nurmiin perustuva ruokinta, kokonaisvaltainen ja korkeatasoinen eläinjalostus, resurssien viisas hyö...

Luonnonvarakeskus

Svenska litteratursällskapet i Finland myönsi kulttuurihistorian professori Hannu Salmelle 25 000 euron kulttuurihistoriallisen teon palkinnon. Salmi sai myös Historian Ystäväin Liiton Vuoden 2022 Historiateos -p...

Turun yliopisto

Kansainvälisyys on olennainen osa myös yAMK-koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Kansainvälisyyttä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtona sekä kan...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kansallinen neurokeskus edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja sitä kautta aivoterveyteen, aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä innovaatioita.
Itä-Suomen yliopisto

Tulehdustilan aiheuttamat haitalliset verisuonimuutokset voivat olla erilaisia sukupuolesta riippuen.
Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopiston tutkijat löysivät uusia kohdun myoomille altistavia geenejä – lihasmassaa lisäävät geenit luultua keskeisemmässä roolissa
Oulun yliopisto

Vaasan yliopiston avoin julkaisuarkisto Osuva tuo avoimesti luettavaksi yliopiston omia julkaisuja, rinnakkaistallennettuja tieteellisiä artikkeleja ja opinnäytteitä. Katso alta vuoden 2022 ladatuimmat julkaisut, väitökset ja...
Vaasan yliopisto

Liikenne- ja viestintäministeriö jakaa tänä vuonna ensi kertaa yritystukea tietoturvan parantamiseen. Tämä on hyvä asia erityisesti monelle valmistavan teollisuuden pk-yritykselle, jolla ei ole mahdollisuuksia panos...
Turun ammattikorkeakoulu

Suomessa on osana kansallista strategiaa lisätty tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä panostuksia yli 20 prosentilla vuosien 2017–2021 välillä. Tarkastelukaudella yritysten osuus T&K-menoista on kasvanut tavoitteiden...
Jyväskylän yliopisto

Green Care -toiminnassa on kyse luonnon harkitusta ja tavoitteellisesta käytöstä ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen.
Savonia-ammattikorkeakoulu