Latest

Globaalit haasteet, muutosten nopeus ja moniulotteisuus luovat uusia paineita tutkimukselle ja tutkijan roolille. Tieteelliseltä tutkimukselta halutaan yhä enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja poliittista ja käytänn&ou...
Vaasan yliopisto

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä yhteistyökumppaneineen löysi lupaavan lääkeainekandidaatin ALS:n hoitoon. Aivoperäinen dopamiinihermokasvutekijä CDNF pidentää eläinkokeissa rottien ja hiirten elina...
Helsingin yliopisto

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Koulutuksen tutkimuslaitos, Työn ja talouden tutkimus LABORE sekä OAJ ovat pettyneitä siitä, että budjettiriihessä ei linjattu opettajare...
Jyväskylän yliopisto

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoi...
Aalto-yliopisto

Laurean koordinoima Baltic Second-Hand -hankkeen tavoitteena on vähentää tekstiilijätettä ja lisätä kierrätettyjen tekstiilien uudelleenkäyttöä.
Laurea-ammattikorkeakoulu

Turun yliopiston tutkijat ovat jälleen mukana 29.9.–1.10.2023 järjestettävien Turun Kirjamessujen lavaohjelmassa. Yliopiston messuohjelmassa käsitellään uushenkisyyttä ja rituaaleja, vähemmistöj&a...

Turun yliopisto

Millaisen presidentin suomalaiset haluavat? Mitkä tekijät vaikuttavat vahvimmin valittaessa oma ehdokas? Kysymyksiin etsitään vastauksia Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen kyselyllä. Kysely on kaikille avoin j...

Turun yliopisto

Tänä syksynä korjataan arviolta 2,9 miljardin kilon viljasato. Se on viidenneksen pienempi kuin viime vuonna. Erityisesti ohrasato jää totuttua pienemmäksi, noin miljardiin kiloon. Määr&aum...

Luonnonvarakeskus

Seulonnassa käsiteltiin kaikkiaan 1,56 miljardia yhdistettä. Koneoppimisen avulla virtuaaliseulonta voitiin toteuttaa yli 90 prosenttia lyhyemmässä ajassa.
Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalialan ammattieettinen lautakunta on jakanut vuoden 2023 etiikkapalkinnon empatiaa tutkineelle Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle.
Tampereen ammattikorkeakoulu

Rekisteritutkimuksessa selvitettiin uudistetun Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen vaikutusta iäkkäiden muistisairaiden psyykenlääkkeiden käyttöön vuosina 2009–2020.
Itä-Suomen yliopisto

Puolisottomien vanhempien työllisyysaste on yli 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin avio- tai avoliitossa olevilla vanhemmilla. Äideillä ero on jopa kasvanut 2010-luvun aikana.

Turun yliopisto

Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorit tukevat keskiviikkona 20.9. alkanutta mielenilmauksen järjestämistä. Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestävät keskustelutilaisuuden mielenilmaukse...

Turun yliopisto

Luonnonsuojelualueita pidetään keskeisinä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja luontokadon torjunnan välineinä. Mutta kuinka tehokkaita ne oikeastaan ovat? Riittävätkö ne estämään ...
Helsingin yliopisto

Eurooppalainen tutkimusetiikan verkkolehti Research Integrity Practice in Europe (RIPE) on julkaistu. Avoin verkkolehti tarjoaa käytännönläheistä tietoa tutkimusetiikasta.
tenk.fi

Tiede tarjoaa erilaisia näkökulmia syksyn satoisaan hedelmään. Näin biologian, ravitsemustieteen, historian ja teologian asiantuntijat avaavat omenan syvintä olemusta.
Itä-Suomen yliopisto

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyys saa uuden sysäyksen syyskuussa alkaneen Think Big! Kasvuyrittäjyyden tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen myötä. Tavoitteena on tiivistää kasvuyrittäjyyden ekosystee...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Suomen Akatemian rahoittamaan Profi7-tutkimuskokonaisuuteen kuuluva Hybrid Intelligence -ohjelma pyrkii edistämään ihmisen ja koneen välistä ymmärrystä ja yhteistä oppimista ihmiskeskeisesti.
Oulun yliopisto

Käytetty kelpaa nyt säästämisen ja ympäristön vuoksi. Ihmisten asenteet käytettyyn tavaraan ovat viidessä vuodessa muuttuneet myönteisimmiksi. Vertaisverkkokauppa on kiertotalouden muoto, jossa tavara siir...
Tampereen yliopisto

Professori Merja Heinäniemi Itä-Suomen yliopistosta on asiantuntijana mukana vuoden 2023 Roosa nauha -kampanjassa. Tänä vuonna teemana ovat lasten syövät.
Itä-Suomen yliopisto