Latest

Digitaalisuus on muuttanut tapaa, jolla vanhemmat voivat tavoittaa tietoa, saada tukea ja jakaa kokemuksia muiden vanhempien kanssa.
Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Terve Afrikka kehitysyhteistyö ry: kanssa, joka perustettiin vuonna 1999 terveys- ja sosiaalialan kansainvälisen osaamisen ja terveyden edistämiseksi Suomessa ja Afrikan mai...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Nuorten mielenterveyden edistämistä koskeva tutkimus on erittäin tärkeää ja ajankohtaista juuri tällä hetkellä, koska nuorten henkinen pahoinvointi ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet koronapande...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Naisilla, joilla todettiin esidiabetes raskauden jälkeen, oli erilainen suoliston mikrobiston koostumus jo raskauden aikana kuin naisilla, joilla tätä ei todettu, selviää Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussai...

Turun yliopisto

Suomen Akatemia valmistelee uutta rahoitushakua Ukrainasta tulevien tutkijoiden tukemiseen ja työskentelyyn Suomessa. Haku voidaan avata syksyllä 2023, mikäli suunnitelmat sille varattavasta rahoituksesta toteutuvat. Tarkoituksena o...

Suomen Akatemia

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Astrid Huopalainen, Hankenin apulaisprofessori Linda Tallberg ja Helsingin yliopiston dosentti Anna Hielm-Björkman ovat hankkeen vastuullisia tutkijoita.
Aalto-yliopisto

Kyselyssä selvitetään tutkijoiden näkemyksiä tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista.
julkaisufoorumi.fi

Arvostettu australialaisprofessori Neville Owen luennoi Mikkelissä ensi viikolla. Esityksessään Owen kertoo tieteeseen perustuen, että millaisia terveyshyötyjä on istumisen vähentämisellä, ja miten siih...

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Näin aloitat säästämisen: sijoita rahastoon kuukausittain tai jopa isompia summia kerralla, kehottaa pankki. Onko riskillisestä sijoittamisesta tullutkin pankkien kielenkäytössä nyt säästämist&au...
Vaasan yliopisto

Metsänomistajien saamat kantorahatulot päätyivät 2,8 miljardiin euroon vuonna 2022. Euromääräiset tulot olivat suurimmat ikinä. Rahanarvon alenemisen vuoksi metsänomistajien saamat rea...

Luonnonvarakeskus

AhlmanEdun itäsuomenkarjan kyyttölehmät ja nuor’karja muuttavat kesäkuun alussa Tampereelta Kajaaniin Kainuun ammattiopiston opetusmaatilalle. Jatkossa AhlmanEdu keskittyy Pirkanmaan oman alkuperäis...

Luonnonvarakeskus

Yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet, selviää THL:n Kouluterveyskyselyn tuoreista tiedoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli-...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli-...
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun hankkeessa varsinaissuomalaiset yritykset kehittivät luonnon hyvinvointivaikutuksista ammentavaa liiketoimintaa ja työhyvinvointia. Projektin päätöstapahtumassa kysyttiin, miten luontolähtö...
Turun ammattikorkeakoulu

Kilpisjärven Tiedepolut -applikaatio tarjoaa matkailijalle kurkistuksen maiseman taakse kiehtovan tiedesisällön kautta. Avajaisiin voi osallistua paikan päällä Kilpisjärven tutkimusasemalla tai livestriimin väl...
Helsingin yliopisto

Mauricio Acuna on nimitetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätalouden automatisointi ja tekoälyn tutkimusprofessoriksi. Acuna aloittaa uudessa tehtävässään 1. kesäkuuta 2023.
, ...
Luonnonvarakeskus

Digitaalisten alustojen ruokalähetit ovat tuoreiden tutkimustulosten mukaan jatkuvassa tapaturmariskissä. Alustojen kautta tehdyssä ruokalähettityössä on vähemmän turvallisuutta kuin perinteisen kuljetusalan ja...
Tampereen yliopisto

Avaa kuva ikkunaan
Sulje
Vanhoja suomalaisia kotipelargoneja. Kuva: Saara Tuohimetsä / Luke.
,

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa kotipelar...

Luonnonvarakeskus

Aalto-yliopisto keskittyy tutkimaan datavälitteisten verkostovaikutusten hyödyntämistä vetylaakson kasvun vauhdittamiseksi.
Aalto-yliopisto