Home

Latest science and research news

Sote-uudistuksessa palveluohjauksen kehittämisen tulisi olla osa koko sote-järjestelmän kehittämistä, ehdotetaan Diakin uudessa julkaisussa.

Lähde

Eduskunnan ympäristövaliokunnan seminaarimuotoisessa avoimessa kokouksessa esitellään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittaman Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA) -hankkeen tuloksia.

Tarinallisia tuokioita hoivatyöhön Pieksämäellä

28.09.2020Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kuinka luontoa ja taidetta voi tuoda mukaan hoivapalveluihin? Miten palvelutalon omahoitajahetki tai yhteinen ruokailu muuttuu yhteiseksi tarinaksi?

Lähde