Tracing the Origin of the Dynamic Solar Wind via Time-dependent Coronal Modeling: SWATCH

< Back to search results

Tracing the Origin of the Dynamic Solar Wind via Time-dependent Coronal Modeling: SWATCH

Project description

Solvinden är en kontinuerlig ström av partiklar från solen som fyller den interplanetära rymden och definierar gränserna för vårt solsystem. Trots framsteg i vår förståelse av solens korona är fortfarande ställen där solvinden har sin ursprung inte väl kända. Framförallt är det oklart och debatterat var den långsamma solvinden har sitt ursprung. I detta projekt kommer nya noggranna numeriska modeller av solens dynamiska korona och solvind att skapas, och kombineras med ny mätdata från de senaste rymd- och jordbaserade teleskopen för att spåra solvindens ursprung. Den ökade förståelsen av solens korona kommer att hjälpa att skapa modeller och verktyg för att bättre kunna förutspå skadligt rymdväder som härstammar från solen.
Show more

Starting year

2021

End year

2025

Granted funding

Jens Pomoell Orcid -palvelun logo
389 915 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Academy projects

Call

Academy project 2020

Other information

Funding decision number

343581

Fields of science

Physical sciences

Research fields

Fluidi- ja plasmafysiikka

Themes

Nuori tutkijasukupolvi 2020