Advanced Bio-Composite Modelling and Simulation (ABCModelS)

< Back to search results

Advanced Bio-Composite Modelling and Simulation (ABCModelS)

Acronym

ABCModelS

Project description

Kiertotalousvision saavuttamisessa biokomposiitteja pidetään yhtenä tärkeimmistä ratkaisuista. Biokomposiitit tarjoavat teollisesti houkuttelevan tasapainon edullisen hinnan, korkean suorituskyvyn ja alhaisen ympäristöjalanjäljen välillä. Biokomposiitin rakenne, ainesosien mekaaniset ja rajapintaominaisuudet määrittävät komposiitin lujuuden. Tähän mennessä ei ole onnistuttu kehittämään mallinnusmenetelmää, joka pystyisi tarkasti ennustamaan rajapinnan lujuuden ja jäykkyyden vaikutusta biokomposiitin lujuuteen. Laskennallisten menetelmien käyttö mikrorakennetasolla tarjoaa tavan tutkia ja analysoida rajapinnan vaikutusta makroskaalassa. Tämän hankkeen tarkoituksena on testata ja mallintaa luonnonkuitujen ja matriisin välistä adheesiota, jotta biokomposiittien suorituskykyä voidaan parantaa. Tieteellisenä tavoitteena on analysoida, missä määrin rajapinnan lujuus rajoittaa biokomposiittien ominaisuuksia ja käyttöä, ja mitä voitaisiin saavuttaa, jos nämä rajoitukset poistettaisiin.
Show more

Starting year

2021

End year

2025

Granted funding

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Academy projects

Call

Academy project 2020

Other information

Funding decision number

343667

Fields of science

Materials engineering

Research fields

Materiaalitiede ja -tekniikka