Hakutulokset

Laitinen, Arto; Hirvonen, Onni
Springer Reference Geisteswissenschaften
2021
Pekka Lintunen, Maarit Mutta, Pauliina Peltonen
Multilingual Matters
2020
Dong, Zhen; Liang, Fuxun; Yang, Bisheng; Xu, Yusheng; Zang, Yufu; Li, Jianping; Wang, Yuan; Dai, Wen...
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
2020
Schildt, Jukka; Sipilä, Kalle; Minn, Heikki
duodecim
2020
Bergès, Laurent; Avon, Catherine; Bezombes, Lucie; Clauzel, Céline; Duflot, Rémi; Foltête, Jean-Chri...
Journal of Environmental Management
2020
Tian, Mei; Dervin, Fred; Lu, Genshu
China perspectives series
2020
Bevins, Richard E.; Pirrie, Duncan; Ixer, Rob A.; O’Brien, Hugh; Pearson, Mike Parker; Power, Matthe...
Journal of Archaeological Science
2020
Pellikka, Jani; Putaala, Ahti; Kervinen, Matti
Metsästäjä
2020