Yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan 2021

Description

Kirjoituskutsulla kerätty aineisto sisältää yliopisto-opiskelijoiden kirjoituksia tulevaisuuden mielikuvistaan. Kirjoituskutsussa opiskelijoita pyydettiin kuvittelemaan maailma ja oma elämä vuonna 2050. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan kuvitteellisesti vuodesta 2050 käsin kirje itselleen vuoteen 2021. Kirjeessä tuli kuvailla, miltä maailma ja oma elämä tuolloin näyttävät. Kirjeen alussa pyydettiin kuvailemaan kuviteltu tilanne, josta käsin vastaaja kirjettä kirjoittaa. Pyydettiin kertomaan, mikä maailmassa on muuttunut paremmaksi ja miten muutos parempaan on ollut mahdollinen. Kirjoittaa sai vapaamuotoisesti itse valituista aiheista. Apukysymysten avulla tarjottiin mahdollisuutta pohtia esimerkiksi sitä, mitä myönteistä maailmassa ja vastaajan elämässä on tapahtunut ja mitkä kenties oraalla olleet positiiviset kehityskulut ovat toteutuneet? Keruukutsun johdannossa viitattiin myös ilmastonmuutoksen ja koronaviruspandemian kaltaisiin kriiseihin, ja niiden vaikutukseen esimerkiksi talouteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Nämä teemat nousevat myös useissa vastauksissa keskiöön. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusalaa sekä opintovaihetta. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.
Show more

Year of publication

2023

Type of data

Authors

Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta

Salonen, Anna Sofia - Creator

Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta

Laiho, Marjukka - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Project

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Open access

Restricted access

License

Keywords

tulevaisuus, Toisen ja korkea-asteen koulutus, Ympäristönsuojelu ja ympäristöongelmat, tulevaisuudenodotukset, korkeakouluopiskelu, mielikuvat, elämänodotukset, ilmastonmuutos, COVID-19, unelmat

Temporal coverage

undefined

Related to this research data