Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018

Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018

Description

Aineisto koostuu kulttuuriosallistumista koskevista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista, jotka on kerätty osana Understanding Cultural Disengagement in Contemporary Finland (DISFIN) -projektia. Haastatteluilla kartoitettiin kulttuurisesti epäaktiivisten suomalaisten kulttuuritottumuksia ja vapaa-ajan käyttöä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (hankenumero 307756), Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupungin tietokeskus. Haastatteluihin pyrittiin valikoimaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat aiemman tutkimuksen perusteella kulttuurisesti epäaktiivisia. Haastatteluissa kysyttiin ajatuksia eri kulttuurialueista, kuten musiikista, kirjallisuudesta ja taiteesta. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, millaisia haastateltavan asuinympäristö ja koti ovat, miten haastateltava viettää vapaa-aikaansa, ja millainen olisi haastateltavan unelmien päivä. Lisäksi haastatteluissa kartoitettiin, millaisissa kulttuuritapahtumissa haastateltavat käyvät. Osassa haastatteluita käytettiin virikemateriaalina kuvia taidemaalauksista. Taustatietoina on kerrottu haastateltavien ikä, sukupuoli ja koulutus. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
Show more

Year of publication

2021

Authors

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Heikkilä, Riie - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES

Open access

Restricted access

Keywords

harrastukset, Vapaa-aika, matkailu ja urheilu, elokuvat, Ajankäyttö, kulttuuri, taide, vapaa-aika, Kulttuuritoiminta ja -osallistuminen, mielipiteet kulttuurista, kirjallisuus, museot, musiikki, ruoka, kuvataide, sisustus, lomailu, sivistys