Kertomuksia korona-ajasta 2021

Description

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta. Kirjoituskutsulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin hankkimaan tietoa siitä, millaisena korona-aika on eri ihmisille näyttäytynyt oman arjen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, millaista heidän elämänsä oli ennen korona-aikaa, sen aikana ja millaisia ajatuksia tulevaisuus heissä herättää. Kirjoittaa sai vapaasti siitä, mikä pandemian aikana tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä juuri vastaajan näkökulmasta. Kirjoituskutsussa annettiin muutamia kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin pohtimaan mm. sitä, onko korona-aika tarkoittanut vastaajan kohdalla muutoksia vai onko hänen elämänsä jatkunut pääpiirteittäin entisellä tavalla. Apukysymyksissä kysyttiin myös esimerkiksi sitä, onko korona-aikana vastaajalle muodostunut uudenlaisia tapoja, tai paikkoja, joissa hän viettää aikaansa. Lisäksi kysyttiin vastaajan tulevaisuuden odotuksista, sekä merkityksistä, joita hän liittää omaan kotiinsa. Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla tavanomaista päiväänsä. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, asuuko vastaaja kaupunkimaisessa vai maaseutumaisessa ympäristössä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.
Show more

Year of publication

2022

Type of data

Authors

Jyväskylän yliopisto. YFI-laitos

Vasara, Paula - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Project

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

License

Keywords

Yleinen terveydentila ja hyvinvointi, harrastukset, Ajankäyttö, sosiaaliset suhteet, yksinäisyys, perhe-elämä, etätyö, ystävät, koti, pelko, COVID-19, poikkeusolot, pandemiat, rajoitukset, suojautuminen, karanteeni

Temporal coverage

undefined

Related to this research data