Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020

Description

Aineiston teemana on Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa tehtävä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Aineisto sisältää neljä haastattelulitteraatiota ja kuusi kuvatiedostoa virtuaalisesta Padlet-työpajatyöskentelystä. Lisäksi on arkistoitu taulukkotiedosto (bgF3549.csv), joka sisältää lisätietoa työpajatyöskentelystä. Aineisto on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa hanketta Healthy Kids of Seinäjoki -kehitysalusta alueellisena vahvuutena ja yritysten kasvun lähteenä (hankenumero A74909). Haastatteluissa ja työpajatyöskentelyssä kartoitettiin Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Aineisto on kerätty osana Healthy Kids of Seinäjoki -toimintaa, jonka tavoitteena on, että kaikki kaupungin sektorit edistävät oman toimintansa ja moniammatillisen yhteistyön kautta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä yhdessä sidosryhmien, muun muassa kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Työpajatyöskentelyosa on kerätty Teamsin kautta Padlet-alustaa hyödyntäen. Osallistujatehtävänä oli, että työpajan osallistujat kirjasivat näkemyksiään Padlet-alustalle ja siellä toteutettiin myös äänestys tärkeimmistä kommenteista. Taustatietoina haastatteluissa kysyttiin haastateltavan asemaa. Tämän kvalitantiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3552 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: kysely 2020.
Show more

Year of publication

2022

Type of data

Authors

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kasanen, Maria - Creator

Kitinoja, Helli - Creator

Nissinen, Kaija - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Project

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

License

Keywords

Lapset, terveyden edistäminen, yhteistyö, Yleinen terveydentila ja hyvinvointi, Nuoret, hyvinvointi, julkiset palvelut, kehittäminen, perheet, ennaltaehkäisy, kaupunkiympäristö, lapset (ikäryhmät)

Temporal coverage

undefined

Related to this research data