Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021

Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021

Description

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kyselyssä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kysely vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön pyrkimykseen muodostaa ja ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen vaikutuksista toimialalla. Vastaajina aineistossa ovat taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimivat erilaiset organisaatiot sekä yksityishenkilöt. Kysely on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2020 toteuttamalle kyselylle, joka on arkistoitu Tietoarkistoon aineistona FSD3477 Koronan vaikutuksia kulttuurialalle 2020. Aineistojen vastaajat eivät ole yhdistettävissä. Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja. Seuraavaksi kyselyssä pyydettiin vastaajilta tietoja koronan vaikutuksista vuonna 2020 sekä vastaajan näkemykseen ja vastaushetken koronatilanteeseen perustuvaa arviota koronan vaikutuksista vuoden 2021 alkupuoliskolla. Ainoastaan vastaajan taustatiedot ja kysymykset 13 ja 14 olivat pakollisia kaikille vastaajille. Kysely sisälsi sekä kaikille vastaajille yhteisiä kysymyksiä että tietyille vastaajaryhmille kohdistettuja kysymyksiä. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, millä tavalla koronapandemia on näkynyt toimijan toiminnassa sekä mistä toimija on saanut tukea koronapandemiassa. Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa toimijatyyppi ja mahdollisia tarkentavia lisätietoja toiminnan tyypistä riippuen, toiminnan pääasiallinen ala tai muoto sekä saako toimija toimintaansa valtionosuutta tai vuosittaista yleisavustusta valtiolta.
Show more

Year of publication

2021

Authors

Opetus- ja kulttuuriministeriö - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

Keywords

Kansanterveys, Kulttuuritoiminta ja -osallistuminen, mielipiteet kulttuurista, Sosiaaliset olot ja indikaattorit, toimintakyky, kulttuuritapahtumat, COVID-19, poikkeusolot, kulttuuriala, kulttuuritoiminta, taideala, koronavirukset, irtisanominen, lomautus, rajoitukset, taloudelliset vaikutukset