Suurpetohavainnot tietovarantona

Description

Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdollistaa omalta osaltaan laadukkaiden arvioiden tuottamisen suurpetojen lukumäärästä ja niiden alueellisesta levittäytymisestä. Kaikkien suurpetojen Tassuhavaintojen lukumäärä vuosilta 2017 – 2021 sijoitettuna 10*10 km ruudukkoon. #### Ruudukko_2017-2021 - Koordinaatisto: EUREF_FIN_TM35FIN - Ruutukoko 10 km * 10 km, koko Suomen alue - Ruuduissa on esitetty vuosina 2017 – 2021 Tassu-järjestelmään tallennettujen havaintojen lukumäärä (susi, karhu, ilves ja ahma). - Saman vuoden aineisto (yksi shp-tiedosto) sisältää sarakkeittain kaikkien lajien tiedot. Tassuun tallennettu havaintoaineisto koostuu mistä tahansa suurpetoihin liittyvästä havaintomateriaalista. Suurin osa havainnoista on näkö- tai jälkihavaintoja mutta myös riistakamera-, uloste- ja haaskahavaintoja on runsaasti. Suurpetohavainnot antavat hyvän kuvan yleisestä suurpetojen levinneisyydestä. Tarkempaan analysointiin kannan koosta tai eläinten liikkeistä niiden antama informaatio ei ole riittävä. Havaintoja tehdään pääasiassa siellä missä ihmiset liikkuvat tai siellä missä ihmiset ja eläimet kohtaavat. [Lisätietoa Tassusta](https://luonnonvaratieto.luke.fi/cms/pages?path=suurpedot/suurpetohavaintojarjestelma/)
Show more

Year of publication

2022

Type of data

Authors

Samuli Heikkinen - Creator

Project

Other information

Fields of science

Ecology, evolutionary biology; Other natural sciences

Language

Finnish

Open access

Open

License

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords

ahmahavainnot, ilveshavainnot, karhuhavainnot, susihavainnot, suurpetohavainnot, Tassu

Temporal coverage

undefined

Related to this research data