Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2020

< Back to search results

Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2020

Description

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä asevelvollisuudesta. Mukana oli myös kysymyksiä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajilta kysyttiin lisäksi heille mahdollisesti huolta aiheuttavista tekijöistä, erilaisiin uhkiin varautumisesta, luottamuksesta Euroopan unionin tulevaisuuteen, Suomen kutsuntajärjestelmän uudistamisesta ja kansalaispalveluksesta. Taustamuuttujina olivat muiden muassa sukupuoli, ikä, työelämään osallistuminen, ammatti/asema, koulutus, elämäntilanne, kotona asuvien lasten iät ja lukumäärä, perheen tuloluokka, ruokakunnan koko, asunnon tyyppi, aluemuuttujia sekä puoluekanta.
Show more

Year of publication

2021

Authors

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

Keywords

tulevaisuus, Poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet ja mielipiteet, asevelvollisuus, Konfliktit, turvallisuus ja rauha, liittoutumattomuus, puolustusvoimat, turvallisuus, ulkopolitiikka, sotilaallinen yhteistyö, puolustuspolitiikka, uhat, hyökkäys, maanpuolustustahto, puolustus