Kunskapsforum för rättspsykologisk kunskap

< Back to search results

Kunskapsforum för rättspsykologisk kunskap

Starting year

2021

Granted funding

Contact person

Jan Antfolk

Funder

Svenska kulturfonden

Call

November/Samfund - projekt år 2020

Other information

Funding decision number

160936

Fields of science

Psychology