Tilan tuntu: miten ihmismieli vuorovaikuttaa spatiaalisen ympäristön kanssa

< Back to search results

Tilan tuntu: miten ihmismieli vuorovaikuttaa spatiaalisen ympäristön kanssa - kokeellinen ja laskennallinen näkökulma

Project description

Ihmisen toiminta sellaisissa näennäisesti yksinkertaisissa tehtävissä kuin väkijoukossa käveleminen, pyöräily tai autolla ajaminen on vaikuttavaa. Opimme tehokkaasti suoriutumaan monenlaisissa olosuhteissa. Tämä joustavuus poikkeaa suuresti nykyisestä tekoälystä ja robotiikasta, ja viittaa siihen, että evoluutiossa aivomme ovat kenties kehittäneet havainnoinnin ja toiminnan organisointikeinoja jotka poikkeavat suurestikin tekoälystä. Tutkimukseni lähtökohtana on hypoteesi että ihmisen toiminnan taustalla on äärimmäisen tehokas avaruudellisen informaation esitystapa. Hanke yhdistää kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä sen tutkimiseksi, miten kognitiivinen systeemimme synnyttää tämän ”tilan tunnun”. Edistyksellistä tutkimuksessa on se miten useiden luonnollisten tehtäväympäristöjen analysointiin perustuvien kokeiden tuloksia käytetään yhtenäisen laskennallisen kognitiomallin kehittämisessä.
Show more

Starting year

2020

End year

2025

Granted funding

Otto Lappi
438 874 €

Funder

Suomen Akatemia

Funding instrument

Academy research fellows

Call

Academy Research Fellow 2019

Other information

Funding decision number

334192

Fields of science

Psykologia

Research fields

Psykologia