Syntymän ja varhaiskehityksen aikainen stressi psykiatrisille sairauksille altistavana tekijänä: aivojen serotoniinijärjestelmän merkitys

< Back to search results

Syntymän ja varhaiskehityksen aikainen stressi psykiatrisille sairauksille altistavana tekijänä: aivojen serotoniinijärjestelmän merkitys

Project description

Psykiatriset sairaudet ja ennen kaikkea vakava depressio sekä ahdistus ovat hyvin yleisiä ja kattavat Euroopassa suurimman osan kroonisista sairauksista. Huolimatta tästä valtavasta sairaustaakasta, käytössä olevat lääkinnälliset menetelmät kohdistuvat vain oireisiin ja niillä on usein vakavia haittavaikutuksia. On siis välttämätöntä selvittää depression ja masennuksen neurobiologinen perusta, jotta voitaisiin kehittää uusia hoitomenetelmiä joilla on ehkäisevä ja aidosti parantava vaikutus. Viime vuosina on kertynyt paljon tietoa siitä, että monet psykiatriset sairaudet johtuvat häiriöistä aivojen yksilönkehityksessä, mm. vastasyntyneen lapsen aivotoiminnan komplikaatioista tai vanhempien antaman hoivan vakavista puutteista. Eläinkokeissa on havaittu että aivojen serotoniinijärjestelmä on erityisen herkkä kehityshäiriöille. Tutkimuksessani selvitän serotoniinijärjestelmän merkitystä sekä vaikutuksia yksilön alttiuteen sairastua vakavaan depressioon ja ahdistushäiriöihin.
Show more

Starting year

2021

End year

2022

Granted funding

Henrike Hartung
199 948 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Research costs of Academy Research Fellows

Call

Academy Research Fellows: follow-on funding for research costs, invited applicants only 2020

Other information

Funding decision number

335396

Fields of science

Neurosciences

Research fields

Neurotiede