Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten

< Back to search results

Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten

Project description

I Finland finns uppskattningsvis 29 000 svenskspråkiga personer som behöver lätt språk, vilket är en språkform som är lättare än allmänspråket till bland annat ordförråd och uppbyggnad. Projektet strävar efter att ge ökad kunskap om denna grupps situation, språkkunskaper och språkliga behov, och på så sätt befrämja gruppens inkludering och medborgarskap. Projektet omfattar tre delprojekt, som studerar skrivet, talat och tecknat lätt språk, med hjälp av kvalitativa metoder.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

500 000 €

Contact person

Camilla Lindholm

Funder

Svenska litteratursällskapet i Finland rf

Call

2020 Maj Forskningsprojekt fas 2

Other information

Funding decision number

4422

Fields of science

Languages