THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE SECTOR

< Back to search results

THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE SECTOR

Project description

Suomalainen terveydenhuoltsektori on ollut pitkään tietoinen sosiaalisen vastuun kysymyksistä, mutta nykyään huolta aiheuttaa entistä enemmän myös sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöllistä kestävyyttä edistetään suomalaisella terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti tutkimus tarkastelee kestävyystoimijuutta sektorilla sekä sitä, miten toimijuutta voidaan tukea sektorin ympäristövastuun parantamiseksi. The Finnish health care sector is aware of its social responsibility, but now the sector is facing its adverse impacts on our natural environment. This doctoral thesis aims to find out how environmental sustainability is advanced in the Finnish health care sector. The research pays special attention to sustainability agency in the sector, and how it can be supported to improve the sector's environmental sustainability.
Show more

Starting year

2022

End year

2024

Granted funding

Larissa Niemi
78 000 €

Funder

Maj and Tor Nessling Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Other information

Funding decision number

E-Nessi_202100019

Fields of science

Environmental sciences

Themes

Luonnonvarojen käytön kestävyys