Vitruviuksen De architectura -teoksen käännös tuo ainoan antiikin materiaalista kulttuuria käsittelevän aikalaisesityksen suomalaiselle yleisölle kattavilla selityksillä ja kuvituksella varustettuna

Vitruviuksen De architectura -teoksen käännös tuo ainoan antiikin materiaalista kulttuuria käsittelevän aikalaisesityksen suomalaiselle yleisölle kattavilla selityksillä ja kuvituksella varustettuna

Project description

Roomalaisen arkkitehdin Vitruviuksen De architectura (”Arkkitehtuurista”) on monien arvioiden mukaan yksi länsimaisen kulttuurihistorian keskeisimmistä teoksista. Kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin saavutuksia yhdistelevä teos on laaja yhteenveto siitä, miten moninaisesti arkkitehtuuri ymmärrettiin antiikin maailmassa. Arkkitehtuurin ohella teoksella on ollut suuri merkitys tekniikan, estetiikan, kuvataiteen ja taiteen teorian kehitykselle. Vitruvius on vaikuttanut olennaisesti siihen, miten olemme vastaanottaneet antiikin perinnön ja mieltäneet taiteen ja arkkitehtuurin osana eurooppalaista kulttuuriamme. Teos on käännetty lukuisia kertoja eurooppalaisille valtakielille. Käännösprojektin tarkoituksena on saattaa se nyt ensimmäisen kerran suomenkielisen yleisön saataville. Tavoitteena on toteuttaa laadukas, sujuva ja nykylukijalle helposti avautuva, mutta myös tieteellisen tarkastelun kestävä käännös. Mukaan liitetään laaja johdanto ja yleistajuinen, kattavalla kuvituksella varustettu selitysosio, joka avaa tekstin vaikeaselkoiset kohdat lukijalle taustasta riippumatta. Lukijakunta tulee olemaan moninainen, sillä teos käsittelee nimestään poiketen antiikin tietämystä useilta aloilta, kuten teknologiasta, kuvataiteesta, historiasta, jopa musiikin teoriasta. Tästä syystä teos sisältää poikkeuksellisen suuren määrän kunkin alan erikoiskäsitteistöä. Ilman tekstin erityistarkkaa viimeistelyä, mittavaa selitysosiota, kattavaa johdantoa ja havainnollistavaa kuvitusta teoksen monialaisen sisällön ymmärtäminen jää vaillinaiseksi. Valmis käännös palvelee mm. arkkitehtejä, taidehistorioitsijoita, tekniikan historiasta kiinnostuneita ja useiden alojen opiskelijoita. Käännöksessä, kuvituksessa ja selityksissä tähdätään laatuun, joka mahdollistaa teoksen käytön yliopistojen oppikirjana. Samalla ymmärrettävyys ja luettavuus pyritään pitämään sillä asteella, että käännös palvelee myös suuren yleisön tarpeita yleissivistävänä ja toivon mukaan myös viihdyttävänä lukuelämyksenä.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Panu Hyppönen
20 500 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202011378

Fields of science

History and archaeology

Themes

Arkkitehtuuri, Kulttuurihistoria, Musiikkitiede, Rakennustekniikka, Taidehistoria, Teknologian historia, Tieteenhistoria, Tähtitieteen historia, Klassillinen filologia

Keywords

Vitruvius, Antiikin Kreikan rakennustaide, Antiikin Rooman rakennustaide, Länsimainen kulttuuriperintö