Politicizing environmental emergency in Russia and Finland (Ympäristökriisin politisaatiot Venäjällä ja Suomessa)

< Back to search results

Politicizing environmental emergency in Russia and Finland (Ympäristökriisin politisaatiot Venäjällä ja Suomessa)

Project description

Miten ympäristökriisejä politisoidaan Venäjällä ja Suomessa? Ympäristökriisit ovat keskeisiä materiaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia huolenaiheita kaikkialla maailmassa. Ihmiset oikeuttavat, protestoivat ja neuvottelevat sekä surevat, panikoivat ja raivoavat paikallisten ja globaalien ympäristökatastrofien edessä. Nämä teot ja affektit toimivat politiikan polttoaineena ja kuvastavat niitä moninaisia tapoja, joilla ihmiset koordinoivat ympäristökonflikteja. POEM tutkii venäläisten ja suomalaisten tapoja politisoida ympäristökriisejä paikallisilla, kansallisilla ja transnationaaleilla tasoilla tarkastellen etenkin niitä visuaalisia kulttuurisia työkaluja ja affektiivisia maisemia, joita politisaatioprosesseissa käytetään. Kysymme, miten erilaiset toimijat Venäjällä ja Suomessa koordinoivat ympäristökriisien politisaatiota; millaisia visuaalisia kulttuurisia työkaluja maissa käytetään ja miten ne vaikuttavat tähän koordinointiin; sekä millaisista affektiivisista maisemista venäläiset ja suomalaiset ympäristön politisaatiot ponnistavat ja millaista maisemaa ne toisaalta tuottavat? Tutkimme yhteensä kuutta tapausta, jotka heijastelevat erilaisia politisaation tapoja. Ensimmäinen tapauspari on transnationaalinen FridaysForFuture -ilmastoliike; toinen on maille yhteisen ympäristökriisin, Itämeren, eri toimijat kahdessa maassa; ja kolmas on paikallinen ympäristökampanja kussakin maassa. POEM kehittää pragmatistista politisaatioteoriaa ja teoriavetoista metodologiaa yhdistämällä tapaustutkimuksen abduktiiviseen vertailevaan menetelmään; sekä tuottaa merkittävää uutta vertailevaa tietoa Suomen ja Venäjän rajat ylittävästä toiminnasta ympäristökriiseissä. POEM hyötyy tutkimuksen johtajan ja projektitutkijoiden aiemmasta tutkimuksesta vertailun ja visuaalisen sosiologian aloilla. POEM tuottaa useita vertaisarvioituja akateemisia julkaisuja ja perustaa Suomen, Venäjän ja Englannin kielillä toimivan verkkosivuston, josta hyötyvät myös ympäristötoimijat itse.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Eeva Luhtakallio
430 500 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Teemahaku: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202013680

Keywords

Ympäristökriisi