Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

< Back to search results

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Project description

Hanke edistää emansipaatiota ja demokratisoitumista kaupunkitilassa ristiinkytkemällä taiteellista tutkimusta, empiiristä kaupunkitutkimusta, poliittista teoriaa ja oikeustiedettä. Tutkimus vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia. Tutkimus kysyy ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka kaupunkitila muodostuu, miten se jaetaan ja kenellä on siihen käyttöoikeus? Millä normatiivisilla ja tosiasiallisilla instrumenteilla tätä tilaa säännellään, kontrolloidaan ja asutaan? Minkälaisia osallistamisen ja marginalisoinnin sekä erimielisyyden ja kiistojen prosesseja, rakenteita ja tiloja kaupungissa on? Minkälaisia murtumia, pakoviivoja ja unelmia kaupungin normatiivisuuteen kätkeytyy ja mitä avautuu? Minkälaisia katveiden, hälyjen, mahdollisuuksien ja uneksunnan tiloja kaupungissa on ja kuinka ne aktualisoituvat?
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Ari Juhani Hirvonen Orcid -palvelun logo
379 600 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202012681

Fields of science

Political science

Themes

Empiirinen kaupunkitutkimus, taiteellinen tutkimus, Poliittinen teoria

Keywords

emansipaatio, demokratisaatio, kanssaoleminen, naapuruus, oikeudenmukaisuus, Taiteellinen tutkimus, uneksunta