Ylirajainen ympäristökilpailu: Vertaileva tutkimus vesistöjen pilaantumisen ja suojelun ympäristöhistoriasta Suomessa ja Venäjällä 1800-luvun lopusta 2000-luvulle

< Back to search results

Ylirajainen ympäristökilpailu: Vertaileva tutkimus vesistöjen pilaantumisen ja suojelun ympäristöhistoriasta Suomessa ja Venäjällä 1800-luvun lopusta 2000-luvulle

Project description

Vesiensuojelu on perinteisesti ollut teollistuneen maailman ympäristönsuojelun vanhin, laajin ja kenties tehokkain osa-alue. Tutkimuksessa selvitetään vesistöjen pilaantumisen ja suojelun ympäristöhistoriaa kahden naapurivaltion välillä ympäristökilpailun ja -yhteistyön näkökulmasta. Tutkimus kohdistuu vesistöjen pilaantumisen ja suojelun ympäristöhistoriaan Suomessa ja Venäjällä 1800-luvun lopulta 2000-luvulle, minä ajanjaksona kumpikin maa kävi läpi neljä syvälle käyvää yhteiskunnallista vaihetta, joiden murroskohtina oli ensimmäinen ja toinen maailmansota sekä kylmän sodan päättyminen. Tutkimus selvittää tässä sodan ja rauhan, kriisien ja kehityksen muodostamassa kontekstissa vesistöjen ylirajaista pilaantumista ja suojelua viidellä eri sosioekologisella tasolla, jotka ovat paikallinen, alueellinen, kansallinen, kansainvälinen taso ja globaali taso. Jokaisella tasolla selvitetään yhteistä tematiikkaa vertailevasta näkökulmasta Suomessa ja Venäjällä kuin niiden välillä empiirisellä, kontekstuaalisella sekä rakenteellisella analyysilla. Erityistä huomiota kiinnitetään Suomen ja Venäjän sisäisen ja naapurimaiden välisen ylirajaisen ympäristökilpailun ja -yhteistyön muuttuviin erityispiirteisiin. Tutkimusryhmä pyrkii julkaisemaan tuloksiaan akateemisten väylien ja median lisäksi tuottamalla päätutkimusteemoista dokumenttifilmejä yhteistyöprojektin kautta.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Simo Laakkonen
302 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Teemahaku: Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202012348

Fields of science

History and archaeology

Keywords

Itämeri