Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä

< Back to search results

Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä

Project description

Väitöskirjani tutkii laadullisesti radikaalin ja ekstremistisen oikeiston ympäristöideologiaa Suomessa ja Venäjällä. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tutkittua tietoa äärioikeistolaisten ilmastonmuutos- ja ympäristöpolitiikasta ja kehittää äärioikeistoa koskevaa tutkimusta kriittisen maantieteen tutkimusperinteen sisällä. Pyrin kriittisesti tarkastelemaan äärioikeiston ns. totuudenjälkeistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja tunnistamaan ympäristöretoriikan taustalla olevat motiivit ja intressit. Vaikka on enemmän sääntö kuin poikkeus, että äärioikeisto kieltää ihmisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen, tietynlaiset käsitykset luonnonsuojelusta ovat silti vahvasti läsnä heidän ympäristöviestinnässään. Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään tätä 'paradoksia' tutkimalla äärioikeiston ilmasto- ja ympäristöviestinnän sosiaalisia ulottuvuuksia, eli esimerkiksi sitä, mitä identiteettejä, paikkoja ja rajoja äärioikeisto yhdistää käsityksiinsä ilmastosta ja luonnollisesta ympäristöstä.
Show more

Starting year

2021

End year

2024

Granted funding

Sonja Pietiläinen
78 000 €

Funder

Maj and Tor Nessling Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Other information

Funding decision number

E-Nessi_202100194

Fields of science

Environmental sciences

Themes

Ilmastonmuutos