Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kautta

< Back to search results

Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kautta

Project description

Väitöstutkimus tutkii pienten lasten esteettisten luontokokemusten, kollektiivisen esteettisen pohdinnan, sekä taidelähtöisten pedagogisten menetelmien mahdollisuuksia vahvistaa ja tukea pienten lasten (3-9 v) arvostusta ja välittämistä luonnosta. Tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja luoda taidelähtöisiä menetelmiä lasten esteettisen lukutaidon kehittämiseksi ympäristökasvatuksessa. This PhD study aims to investigate the potential of aesthetic experience and collective aesthetic reflection through arts-based methods for promoting young children’s (3-9 years) consideration and care for nature. In doing so, the goal is to generate new research knowledge and develop arts-based methods for children’s aesthetic literacy within environmental education.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

Jenny Renlund
71 500 €

Funder

Maj and Tor Nessling Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Other information

Funding decision number

E-Nessi_202100303

Fields of science

Environmental sciences

Themes

Ilmastonmuutos