Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

< Back to search results

Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

Project description

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa suomalaisen historiakulttuurin välittämistä narratiiveista sekä siitä, millaisia merkityksiä moninaistuva yhteiskunta näille narratiiveille asettaa. Hanke keskittyy etenkin historiakulttuurin esteettiseen puoleen – siihen, mikä on Suomen historian taiteellisen ilmaisun suhde institutionaaliseen ja toisaalta akateemiseen historiaan. Tutkimuskohteena on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlintaan liittyviä institutionaalisia tahoja: Suomen Kansallismuseon Suomen tarina -näyttely sekä valtioneuvoston Suomi100 -projektista rahoitetut fiktio- ja dokumenttielokuvat. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita millaisten prosessien kautta Suomen historian narratiivit ovat syntyneet, miten niiden sisällöstä on neuvoteltu sekä millainen narratiivi suomalaisuudesta yleisölle välittyy. Lisäksi hanke on kiinnostunut siitä, miten akateeminen historiantutkimus resonoi esteettisen historiakulttuurin kanssa. Hankkeeseen kuuluu taiteellinen osuus, jossa kansallisuuden käsite nostetaan keskusteluun ja pyydetään erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia taiteilijoita osallistumaan uusien sitä koskevien näkökulmien tuottamiseen. Tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet ovat historiakulttuuri ja narratiivisuus. Projektin tulokset kertovat, millaisena Suomi esitetään kansakuntana, yhteiskuntana ja sosiaalis-kulttuurisena tarinana niin monitieteisen tutkimuksen kuin taiteellisen ilmaisun keinoin. Projekti luo synteesinomaisen kokonaistulkinnan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaan liittyvistä historiakulttuurisista ja esteettisistä representaatioista.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Jukka Kortti Orcid -palvelun logo
243 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Research grant

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202010003

Fields of science

History and archaeology

Keywords

Suomen historia