Tutkimus perustulokokeilun vaikutuksista tuloihin, terveyteen ja hyvinvointiin

< Back to search results

Tutkimus perustulokokeilun vaikutuksista tuloihin, terveyteen ja hyvinvointiin

Project description

Tutkimuksessani pyrin selvittämään, miten Suomen perustulokokeilu vaikutti siihen valittujen henkilöiden työnteon kannustimiin, tuloihin, terveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Perustulokokeilu oli ainutlaatuinen satunnaistettu kenttäkoe, jonka perusteella perustulon yhteiskunnallisista vaikutuksista voidaan saada poikkeuksellisen uskottava kuva. Tutkimukseni laajentaa kokeilun virallisessa arvioinnissa saatuja tuloksia työllisyydestä, tuloista ja hyvinvoinnista. Lisäksi tutkimukseni pureutuu kokeilussa aiemmin tutkimattomiin muuttujiin, kuten köyhyyteen ja tulonjakoon, sosiaaliturvan alikäyttöön, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöön sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimukseni aineistot ovat pääasiassa rekisteriaineistoja, mutta psyykkisen hyvinvoinnin osalta hyödynnän myös kokeilun loppumetreillä tehtyä kyselytutkimusta. Tutkimusmenetelminä hyödynnän tilastollisia menetelmiä sekä mikrosimulointia. Tutkimukseni koostuu neljästä eri osatutkimuksesta, jotka vastaavat seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten perustulokokeilu vaikutti eri väestöryhmien työnteon kannustimiin? 2. Miten perustulokokeilu vaikutti tuloköyhyyteen, tulonjakoon ja sosiaalitukien hakemiseen? 3. Miten perustulokokeilu vaikutti terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöön? 4. Miten perustulokokeilu vaikutti psyykkiseen hyvinvointiin? Tutkimustulosten valossa voidaan aiempaa luotettavammin arvioida, miten perustulon kaltainen säännöllisesti ja ilman ehtoja maksettava etuus voisi vaikuttaa eri etuuden saajien hyvinvointiin. Perustuloa koskevan tiedon lisääntyminen on erittäin tervetullutta, sillä perustulon kaltaiset mallit ovat saaneet yhä vankemman aseman sosiaaliturvan uudistamisesta koskevassa suomalaisessa ja kansainvälisessä julkisessa keskustelussa. Tutkimukseni tuottamaa tietoa voidaan käyttää sosiaaliturvan uudistamisessa niin Suomessa kuin muissa Suomen kaltaisissa maissa. Tutkimuksesta syntyvät julkaisut ovat osa väitöskirjaa, jota teen Tukholman yliopistossa sosiologian laitoksella.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Miska Simanainen
52 500 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202010801

Keywords

Pienituloisuus