Following Cellular Journeys: Biogenetic embodiment of morality and ethics in tissue donation

< Back to search results

Following Cellular Journeys: Biogenetic embodiment of morality and ethics in tissue donation

Project description

Tämä tutkimus tarkastelee empiirisesti ihmiskudoksia tilanteissa, joissa kudosta otetaan pois ihmisyksilön ruumiista, käsitellään, muokataan ja säilytetään ja siirretään lopulta joko osaksi toisen ihmisyksilön ruumista, kudosta säilyttävää biopankkia tai dataksi muuttuen osaksi valtavia tietovarantoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on seurata näitä kudosten ihmisyksilöstä alkavia polkuja sen varrella välittyviä moraalisia ja eettisiä asetelmia, oletuksia, päätöksiä ja kysymyksiä analysoiden. Tarkoituksena on havainnoida ja kyseenalaistaan käytännöissä uusinnettavia ja tehtäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia normistoja, rajanvetoja ja oletuksia feministisen ja posthumanistisesti virittyneen etnografian keinoin. Tutkimuksessani olen kiinnostunut luovutettavien ihmiskudosten kantaman biogeneettisen materiaalin mukanaan kuljettamasta moraliteetista, joka tilanteisesti saa erilaisia eettisten käytäntöjen muotoja. Tarkastelun kohteena ovat Suomessa tehtävät kudosluovutukset, joista olen tarkemmin valinnut seuraavat kolme: 1) sukusoluluovutus hedelmöityshoitotarkoituksiin yksityisillä klinikoilla, 2) verenluovutus terveydenhuollon tarpeisiin Veripalvelun toiminnan yhteydessä, sekä 3) sarveiskalvoluovutus yliopistollisessa tai kunnallisessa sairaalassa. Tarkoituksena on tutkia jokapäiväisiä luovutuksen käytäntöjä, joissa ihmiskudoksen morallisuutta ja siihen kohdistuvaa eettistä päätöksentekoa tehdään ja tuotetaan. Lisäksi otan vertailevan näkökulman erilaisten ihmiskudosten luovutusprosessissa tapahtuviin eettisiin ja kudoksia moraalisiksi tehtäviin käytäntöihin. Tavoitteena on tuottaa uudenlaista ymmärrystä ihmiskehon ja sen osien (yhteen-)törmäyksistä (lääke-)tieteen ja teknologioiden kanssa. Tarkoituksenani on tällä tutkimukselle tuoda vahvasti posthumanistinen näkökulma akateemisiin keskusteluihin kehollisuudesta ja biogeneettisten materioiden luovuttamisesta, siirteistä, säilyttämisestä sekä käytäntöjen etiikasta.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Ronja Tammi
126 000 €

Funder

Kone Foundation

Funding instrument

Ph.D work

Call

Apurahahaku

Other information

Funding decision number

Koneen Säätiö_202012311

Keywords

kudosluovutus