PRIVASA, UTU osallistujahakemus

< Back to search results

PRIVASA, UTU osallistujahakemus

Project description

PRIVASA-hankkeessa Turun yliopisto kehittää tietosuojan turvaavia tekoälymenetelmiä arkaluonteisen terveysdatan käsittelyyn. Menetelmät on suunniteltu parantamaan erityisesti kehitys- ja innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää suomalaista rekisteridataa. Kansalaisten terveyttä edistäviä, yksilön tarpeisiin räätälöityjä palveluja ja hoitoja voi syntyä vain, jos tuotekehitystä on mahdollista toteuttaa yksilötasoisella datalla. Samanaikaisesti tarve yksityisyydensuojan säilyttämiselle on suurempi kuin koskaan ennen, ja kehitettävien menetelmien tuleekin vastata sekä lain asettamiin vaatimuksiin että eettisiin ohjeistuksiin. Näistä lähtökohdista Turun yliopisto kehittää uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvia tekoälyalgoritmeja, jotka tuottavat synteettistä dataa aidon ja monipuolisen potilastietoaineiston pohjalta. Synteettinen data on anonyymia, ja sitä voidaan tuottaa esimerkiksi laboratoriotuloksista, potilaskertomuksista ja magneettikuvista. Tutkimus pitää sisällään myös puettavien laitteiden keräämät aineistot, joten menetelmien sovelluskohteita ovat paitsi tutkijoiden ja kliinikoiden keräämät potilastietoaineistot, myös terveyssovellusten käyttäjien tuottama massadata. Tutkimuksessa myös validoimme synteettistä dataa matemaattisin menetelmin, joilla datan laatu tulee mitatuksi sekä hyödyllisyyden että tietosuojan näkökulmasta. Hankkeen tulokset julkaistaan avoimena lähdekoodina.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

717 590 €

Contact person

Tinja Pitkämäki

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Innovation, participant

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

37428/31/2020