TYPKI

< Back to search results

TYPKI

Project description

Ei enää ravinnepäästöjä vaan uusia kiertotaloustuotteita! TYPKI:n tavoitteena on tuottaa teollisuuden jätevesistä uusia kiertotaloustuotteita vuoteen 2028 mennessä ensin kaivossektorille ja sen jälkeen kaikille teollisuussektoreille EU:n sisällä. Teollisuuden luontoon purettavien jätevesien raja-arvot ravinteiden osalta tiukentuvat, joten teollisuudella on kasvava tarve teknistaloudellisesti järkeville jätevesien puhdistustekniikoille ja puhdistuksessa syntyvien konsentraattien ja sivuvirtojen tuotteistamiselle. Jätevesissä on merkittävä raaka-ainepotentiaali, jonka hyödyntäminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja lisää typpi- ja fosforipohjaisten teollisuuskemikaalien ja lannoitetuotteiden omavaraisuutta Euroopassa. Jätevesistä poistettuja ja samalla talteen otettuja ravinteita voidaan hyödyntää esimerkiksi lisäaineena rakennusmateriaaleissa, teollisuuskemikaaleissa ja lannoitteissa. Kierrätystuotteiden käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ollaan helpottamassa, joten nyt on aika kiertotalouden kehitykselle kierrätettyjen ravinnetuotteiden osalta. TYPKI-konsortiossa on mukana koko ravinnearvoketju eli jätevesien tuottajat, ravinteiden puhdistus- ja talteenottoteknologioiden osaajat, erilaisten kierrätystuotteiden valmistajat, sekä teknologioiden ja kierrätystuotteiden käyttäjät. Kehitystyö tehdään huomioiden uusien kehitettyjen konseptien/tuotteiden elinkaari ja teknistaloudellisuus. TYPKIssä kierrätysravinteiden ympärille luodaan vahva ekosysteemi täydennettynä kansainvälisellä yhteistyöllä. Tällä yhteistyöllä voidaan lisätä kilpailukykyä ravinteiden puhdistus- ja talteenottoteknologioiden sekä paremman koostumuksen ja vähemmän epäpuhtauksia sisältävien kierrätystuotteiden osalta.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

77 350 €

Contact person

Tero Luukkonen

Funder

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Funding instrument

Co-Innovation, participant

Call

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Other information

Funding decision number

43643/31/2020