Contours: Conservation, Tourism, Remoteness

Contours: Conservation, Tourism, Remoteness

Project description

Luontomatkailu tarjoaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden ihmisille ja yhteisöille elintärkeitä taloudellisen toimeentulon näkymiä. Luonnonsuojelun ja luontomatkailun kehittäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että paikallisyhteisöt suljetaan pois oman alueensa kehittämisestä. Tutkimushankkeessamme tarkastellaan luontomatkailuun ja luonnonsuojeluun liittyviä monimutkaisia käytäntöjä ja prosesseja Suomen, Viron, Venäjän, Saksan ja Italian syrjäseuduilla. Etnografisia ja historian tutkimusmenetelmiä sekä uusinta audio- ja videotekniikkaa hyödyntävässä hankkeessamme keskitytään syrjäseutuihin, joissa maankäytön ristiriitaiset tavoitteet ovat synnyttäneet paikallisia konflikteja. Niitä erittelemällä hankkeemme synnyttää uutta tietoa kestävään kehitykseen ja luonnonsuojeluun liittyvistä kysymyksistä sekä yhteisöjen ympäristöön liittyvistä yhteenkuulumisentunteista.
Show more

Starting year

2021

End year

2023

Granted funding

Roger Norum Orcid -palvelun logo
255 000 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Kansainvälinen yhteisrahoitteinen ohjelma

Call

ERA-NET RUS Plus -invited applicants 2020

Other information

Funding decision number

344717

Research fields

Antropologia ja etnologia