Framställande och inkludering av minoriteter i grundskolans historieundervisning i Finland

Framställande och inkludering av minoriteter i grundskolans historieundervisning i Finland

Project description

I detta avhandlingsprojekt undersöks gestaltande och inkludering av nationella minoriteter, ursprungsbefolkningar och invandrare i grundskolans historieundervisning. Frågorna som ställs är följande: hur ingår dessa minoriteter i historieundervisningen och hur utbildas historielärare i inkluderande historieundervisning. Följande minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar ingår i undersökningen: finlandssvenskar, samer, romer och invandrare. Forskningen består av fyra studier som fokuserar på inkludering av minoriteter i läroplanen, framställandet av minoriteter i historieläroböckerna, historielärarnas erfarenheter av inkluderande historieundervisning samt historielärarutbildningen vid universiteten. Forskningen ger konkreta rekommendationer till beslutsfattare i utbildningssystemet. Den ger praktiska verktyg för att öka mångfaldsperspektivet i historieläroböcker. Studien kan identifiera nuvarande historielärares behov när det gäller inkludering och färdigheter i en mångkulturell undervisningsmiljö. Dessa behov kan tillgodoses genom att lärarutbildningen kompletteras med utbildning som främjar inkludering. Slutligen kan forskningen ge rekommendationer till universiteten så att de kan utveckla sina kurser och sin lärarutbildning för bättre inkludering i Finland.
Show more

Starting year

2021

Granted funding

Tanja Kohvakka Orcid -palvelun logo
26 000 €

Funder

Svenska kulturfonden

Call

November / Doktorandstipendier år 2021

Other information

Funding decision number

167575

Fields of science

Educational sciences