Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE)

Healthy Lifestyles to Boost Sustainable Growth (STYLE)

Acronym

STYLE

Project description

STYLE-hanke edistää kestävän kasvua tutkimalla keinoja, joilla liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät aktiivisten kulkutapojen käyttöä ja liikunnallista elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa. Arvioimme näitä keinoja objektiivisen mittausten avulla kaupunki-interventioissa. Uutta tutkimustietoa tuo tapa, jolla mittaukset yhdistetään kansallisten henkilöliikennetutkimusten ja liikuntakäyttäytymisen aineistoihin sekä yhdyskuntarakenteen tietokantoihin. Yhdyskuntarakenne ja liikkumisen uudet palvelut luovat perustan yksilön liikkumisvaihtoehdoille. Hankkeessa tutkitaan myös ihmisten käyttäytymisen muutoksen taustalla olevia ja arjen valinnoissa näkyviä motiiveja ja tunteita. Tuotettu trenditieto ja skenaariot ovat kiinnostavia liikuntaliiketoiminnan kannalta, samoin kuin liikkumisen palveluita tarjoavien ja infrastruktuuria rakentavien toimijoiden näkökulmasta. Hankkeessa törmäytetään yllättäviäkin toimijoita yhteisten synergiaetujen löytämiseksi liiketoiminnassa
Show more

Starting year

2022

End year

2023

Granted funding

Petri Tapio Orcid -palvelun logo
390 293 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Finansiering för strategisk forskning

Call

SRC Program Keys to Sustainable Growth (invited applicants 2021-2023) 2021

Other information

Funding decision number

346606

Fields of science

Other social sciences

Research fields

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Themes

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut