Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield

Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield

Acronym

SUDDEN

Project description

Ympäristön lääkeainejäämistä aiheutuvat ekologiset riskit ovat lisääntyneet sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristön hormoni- ja antibioottijäämät ovat erityisen haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina. Erityisesti yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen, nopeuttavat lääkeainejäämien kertymistä ympäristöön. SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen juridiset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Tällä tavoin SUDDEN-hanke pyrkii edistämään lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukemaan lääkealan kestävää kasvua Suomessa.
Show more

Starting year

2022

End year

2023

Granted funding

Jari Yli-Kauhaluoma
750 473 €

Funder

Academy of Finland

Funding instrument

Finansiering för strategisk forskning

Call

SRC Program Keys to Sustainable Growth (invited applicants 2021-2023) 2021

Other information

Funding decision number

346568

Fields of science

Pharmacy

Research fields

Farmasia

Themes

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut